Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. ...

SORUMLULUK (türkçe) anlamı
1. kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
mesuliyet.
SORUMLULUK (türkçe) anlamı
2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi
3. sorum
4. mesuliyet
5. Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı.- M. Yesari.
6. Atasözü
7. deyim ve birleşik fiiller
8. sorumluluk düşmek
SORUMLULUK (türkçe) ingilizcesi
1. n. responsibility
2. liability
3. blame
4. accountability
5. baby
6. buck
7. burden
8. charge
9. control
10. custody
11. encumbrance
12. engagement
13. load
14. office
15. onus
16. pidgin
17. place
18. trust
19. 1. responsibility. liability. blame. accountability. baby. buck. burden. charge. control. custody. encumbrance. engagement. load. office. onus. pidgin. place. trust.
20. 2. blame. buck. care. charge. commitment. duty. guilt. liability. onus. responsibility. trust. duty mesuliyet.
21. 3. responsibility
22. liability
23. blame
24. accountability
25. baby
26. buck
27. burden
28. charge
29. control
30. custody
31. encumbrance
32. engagement
33. load
34. office
35. onus
36. pidgin
37. place
38. trust. responsibility
39. commitment
40. trust
41. liability
42. blame
43. duty mesuliyet. responsibility.
44. 4. accountability.,
SORUMLULUK (türkçe) fransızcası
1. responsabilité [la]
SORUMLULUK (türkçe) almancası
1. n. Haftbarkeit
2. Haftung
3. Obligo
4. Verantwortlichkeit
5. Verantwortung

Sorumluluk hakkında detaylı bilgi

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir. Sorumluluk uyandırmak, varoluşçu eğitiminde ana odağı halindedir.

Sorumluluk hayatın her aşamasında bireyin üslenmesi gereken vazifesi ve bunun sonucunda da bireyin sonlarını aşabilmesinde en önemli dayanağıdır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kişisel Sorumluluk

Eski hukuk dönemlerinde, borçlunun beden bütünlüğü ve özgürlüğünün borcuna karşılık olarak alınması anlamındaki şahıs ile sorumlulukla, kişisel sorumluluk, kavramı çok farklılık arz eder. Çağdaş hukuka ilişkin bir kavram olan kişisel sorumluluk, alacaklının, ...

Borç Ilişkilerinde Sorumluluk

Bir borç ilişkisinde borçlu, alacaklı olan tarafa karşı belli bir taahhütte bulunmuştur. Kendiliğinden bu taahhüdünü yerine getirmediği takdirde hukuk düzeni, alacaklının bu borç ilişkisinden doğan haklarını, borçlunun mal varlığına yönelerek karşılamasını ...

Eğitimde Sorumluluk

Eğitimde sorumluluk kavramı iki temel kavram altında geliştirilmektedir. Bu kavramlar birbirinden teoride ayrılmasa da pratikte farklı yaklaşımlara sahip oldukları için birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Kusursuz Sorumluluk

Bir hukuk terimidir. Objektif sorumluluk ya da sebep sorumluluğu da denilen kusursuz sorumlulukta, kusurlu sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılık bir koşul olmaktan çıkmıştır.

Objektif Sorumluluk

Kusursuz sorumluluk, Objektif sorumluluk ya da Sebep sorumluluğu, kusurlu sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılığın bir koşul olmaktan çıktığı sorumluluk türünü ifade eden bir hukuk terimidir. Bir kimsenin başka bir kişiye zarar vermesi ve bu zararla zarar ...

Sorumluluk Evi

Sorumluluk Evi

Control

Ünlü R&B şarkıcısı Janet Jackson'ın 1986 çıkışlı üçüncü stüdyo albümüdür. Albüm, Janet Jackson'ın kariyerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.