Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir. Sorumluluk uyandırmak, varoluşçu eğitiminde ana odağı halindedir.

Sorumluluk hayatın her aşamasında bireyin üslenmesi gereken vazifesi ve bunun sonucunda da bireyin sonlarını aşabilmesinde en önemli dayanağıdır.

sorumluluk

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet:
"Babam bütün sorumluluğu üzerine aldı."- M. Yesari.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sorumluluk düşmek

sorumluluk

kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

sorumluluk

Türkçe sorumluluk kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. responsibility, liability, blame, accountability, baby, buck, burden, charge, control, custody, encumbrance, engagement, load, office, onus, pidgin, place, trust

1. responsibility. liability. blame. accountability. baby. buck. burden. charge. control. custody. encumbrance. engagement. load. office. onus. pidgin. place. trust.
2. blame. buck. care. charge. commitment. duty. guilt. liability. onus. responsibility. trust. duty mesuliyet.
3. responsibility, liability, blame, accountability, baby, buck, burden, charge, control, custody, encumbrance, engagement, load, office, onus, pidgin, place, trust. responsibility, commitment, trust, liability, blame, duty mesuliyet. responsibility.
4. accountability.

sorumluluk

Türkçe sorumluluk kelimesinin Fransızca karşılığı.
responsabilité [la]

sorumluluk

Türkçe sorumluluk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Haftbarkeit, Haftung, Obligo, Verantwortlichkeit, Verantwortung

İlgili konuları ara

Yanıtlar