sosyal örgüt kurumlarının neler olduğunu açıklarmısınız...