Sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçlere verilen isim. Ayrıca, psikolojinin bu süreçleri inceleyen alt dalına da sosyal biliş denilmektedir.

Sosyal biliş

Sosyal etkileşimde rol oynayan bilişsel süreçlere verilen isim. Ayrıca, psikolojinin bu süreçleri inceleyen alt dalına da sosyal biliş denilmektedir.

Sosyal biliş, bireylerin kendilerinin ve etkileşimde bulundukları diğer kişilerin toplum içindeki ve çeşitli sosyal ortamlardaki durumlarını ve davranışlarını nasıl anladıklarını/anlamlandırdıklarını incelemek üzere bilişsel psikolojinin önermelerini ve araçlarını kullanır. Örneğin kişilerin toplumsal tutum ve davranışları; bu tutum ve davranışların dil ve yüz ifadeleri yoluyla aktarımı; ve kişilerin aktarılan bu sosyal bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlama yöntemleri sosyal bilişin inceleme alanlarıdır. Sosyal biliş hafıza, dikkat, algı, problem çözme gibi temel bilişsel süreçlerin sosyal bilginin toplanması ve işlenmesinde nasıl kullanıldığı ile ilgilenir. Bilişsel psikolojinin çok popüler olduğu 60lı ve 70li yıllarda sosyal psikoloji içersinde de sosyal biliş ana akım haline gelmiştir.

Günümüzde, sosyal biliş ile beyin faaliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalara ilgi artmıştır. Özellikle beyin hasarı geçiren hastaların sosyal etkileşimde yaşadıkları sorunlar dikkat çekmektedir. Birtakım zihinsel rahatsızlıkları olanların da sosyal bilgiyi işleme şekillerinin normal insanlardan farklılık gösterdiği bilinmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar