Sosyal Darwinizm

Kısaca: Darwin’in biyoloji ya da evrim teorisini insan toplumlarının ta­rihsel gelişimine uygulayan ve bu çerçeve içinde ‘varoluş mücadelesi’ ya da ‘yaşama savaşı’ ve ‘doğal ayıklanma’ ya da ‘en güç­lünün ya da koşullara en iyi bir biçimde uyum sağlayanın ayakta kalışı’ fikirlerine özel bir önem atfeden görüş. ...devamı ☟

Darwin’in biyoloji ya da evrim teorisini insan toplumlarının ta­rihsel gelişimine uygulayan ve bu çerçeve içinde ‘varoluş mücadelesi’ ya da ‘yaşama savaşı’ ve ‘doğal ayıklanma’ ya da ‘en güç­lünün ya da koşullara en iyi bir biçimde uyum sağlayanın ayakta kalışı’ fikirlerine özel bir önem atfeden görüş.

Sosyal Darwinizm toplumun, en güçlü olanların ayakta kaldığı bir varoluş mücade­lesine sahne olduğunu, toplumda, tıpkı doğa­da hüküm süren doğal ayıklanma gibi, güçsü­zü toplum dışına iten ya da marjinalleştiren bir toplumsal ayıklanma sürecinin söz konu­su olduğunu, bu yaşama savaşının bir bütün olarak toplumun gelişmesine ve ilerlemesine hizmet ettiğini savunur. Bu anlayış güçlüyü, toplumsal mücadelede ayakta kalanları ben­cil, yarışmacı, tutkulu, zengin, yaratıcı ve zengin zeki ve saldırgan olarak, buna karşın yaşama savaşından yenik çıkanları da güç­süz, pısırık, özgeci, korkak budala gibi te­rimlerle tanımlar. Görüş doğal ayıklanma ve varoluş mücadelesinin günümüz toplumunda hala varolmakla birlikte, özellikle doğal ayık­lanmanın yüzyıl öncesine kadar yoğun bir bi­çimde yaşandığını savunur. Söz konusu görü­şe. varoluş mücadelesi, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sonucu olarak nisbe­ten yatışmış ve yalnızca koşullara en iyi bir bi­çimde uyum sağlayan insanların değil de, yok olmaya mahkum olan bireylerin de varoluşlarını sürdürecekleri bir durum ortaya çıkmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Darwinizm
3 yıl önce

Darwinizm veya Darwincilik, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin'in canlıların doğal seçilim yoluyla geliştiğini belirten evrim kuramı. Darwinizm, tüm...

Darwinizm, 2005, 28 Kasım, Biyoloji, Charles Darwin, Doğal seleksiyon, Evrim, Newsweek, Taslak, Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık
T4 operasyonu
6 yıl önce

temsil etmektedir. Irksal hijyen fikirler Nasyonel Sosyalist Parti hareketine uzaktı. Sosyal Darwinizm fikirleri ve düşünceleri 20. yüzyılda tüm Batı ülkelerinde yaygın olan...

Elitizm
3 yıl önce

da demokratik politikada etkili olmalarına fırsat sağlayabileceğini savunur. Aristokrasi Meritokrasi Narsisizm Oligarşi Sağ popülizm Sosyal darwinizm...

Elitizm, Aristokrasi, Demokratik, Meritokrasi, Platon, Rekabetçi, Plüralist, Modern elitizm, Robert Michels, Normatif elitizm, Klasik elitizm
Irkçılık
3 yıl önce

Etnosentrizm Holokost Kölelik Ku Klux Klan Mevâlî Nasyonel Sosyalist Partizm Neo-Nasyonel Sosyalist Partizm Pogrom Sosyal Darwinizm Soykırım Üstün ırk Zenofobi ^ Garner, Steve (2009). Racisms: An Introduction...

Cesare Lombroso
3 yıl önce

Bunun yerine, fizyonomiden, yozlaşma teorisinden, psikiyatriden, Sosyal Darwinizmden elde ettiği konseptleri kullanarak Lombrosso’nun oluşturduğu antropolojik...

Cesare Lombroso, 1836, 1909, Kişi, Kriminolog, Suç, Taslak, İtalyan
Modern Evrimsel Sentez
3 yıl önce

Modern evrimsel sentez (kısaca modern sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler...

Modern evrimsel sentez, Biyolojik Evrim, Doğal seçilim, Evrim Kuramı, Gen, Gen havuzu, Gregor Mendel, Moleküler biyoloji, Mutasyon, Rekombinasyon, Genetik kayma
Thomas Robert Malthus
3 yıl önce

Malthusçuluk Malthusçu Büyüme Örneği Yeni Malthusçuluk (Neo-Malthusçuluk) Sosyal Darwinizm İngilizce Vikipedi Thomas Robert Malthus sayfası 26 Ekim 2005 tarihinde...

Thomas Robert Malthus, 1766, 1784, 1789, 1791, 1797, 1803, 1804, 1805, 1833, 1834
Korporatizm
3 yıl önce

benimsenmiştir. Korporatizmin esas iki amacı vardır: Ekonomik hayatı yeniden kurmak, Sosyal adaletin tesisini sağlamak. Faşizm, ekonomiyi korporatizm üzerine kurar...

Korporatizm, Faşizm, Musolini