Sosyal Felsefe

Kısaca: Sosyal felsefe, (bilhassa insanların sergilediği) sosyal davranışları konu alan felsefe dalıdır. ...devamı ☟

Sosyal felsefe
Sosyal Felsefe

Sosyal felsefe, (bilhassa insanların sergilediği) sosyal davranışları konu alan felsefe dalıdır. Konuları geniş kapsamlı olup kişisel görüşlerden yasaların meşruluğuna, sosyal sözleşmeden devrimi oluşturan kriterlere, günlük eylemlerden bilimin kültür üzerindeki etkisine, insan demografisindeki değişikliklerden arı kovanındaki toplumsal düzene kadar birçok konuyu içine alır.

Alt Konular

Hürriyet, eşitlik, adalet ve devlet konularında ahlaki temelleri uygulamaktır.

Sosyal Felsefede önemli KonularÖnemli Sosyal FilozoflarAyrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Philo - 2 yıl önce

Anlaşılabilir bir özet olmuş, emeğinize sağlık.
Detaylı incelemeler için; https://terminoloji.org/felsefe-nedir/


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Felsefe listesi
2 ay önce

Felsefe, felsefe biçimleri, tanımları veya düşünce akımlarını alfabetik sıraya göre listeler. Absürdizm - Aktivizm - Adcılık - Advaita Vedanta - Agnostik...

Felsefe
2 ay önce

Doğu felsefe gelenekleri Batı filozoflarını etkilemiştir. Rus, Yahudi, İslam ve yakın zamanda Latin Amerika felsefe gelenekleri Batı felsefesine katkı...

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
Analitik Felsefe
2 ay önce

uygun felsefe yöntemini doğrudan niteler; farklı olarak analitik felsefe, aynı ismin dışında, Analiz, Lingüistik Analiz, Mantıkçı Analiz, Felsefi Analiz...

Analitik felsefe, Analiz, Bertrand Russell, Felsefe Portalı, Gilbert Ryle, Gottlob Frege, Hans Reichenbach, Hegel, John Rawls, Jon Elster, Karl Marks
Sosyal demokrasi
2 ay önce

ve anlayış olarak sosyal demokrasi, sosyal demokrat akım ve hareketlerin 20. yüzyıldaki felsefe ve programlarına denk düşer. Sosyal demokrasi, hem uluslararası...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
Sosyal adalet
2 ay önce

kullanan John A. Ryan tarafından tanımlanmıştır. Sosyoloji, felsefe gibi çeşitli bilim dalları da sosyal adalet kavramını kendi dallarında yorumlamışlardır. İnsanların...

Sosyal adalet, ,
Postmodern felsefe
2 ay önce

metafiziksel felsefenin sonudur. Felsefe yapmanın imkân ve olanakları bu noktadan itibaren başka bir yol izlemek durumundadır, ki postmodern felsefe eğilimleri...

Postmodern felsefe, 1960, Althusser, Antropoloji, Aydınlanma Çağı, Bilim, Bilinç, Dil, Dilbilim, Eleştirel teori, Epistemoloji
Sosyal Darwinizm
2 ay önce

alandan sosyal alana aktarılmasında yatar. Bununla beraber konunun ilginçliği pek çok felsefi tartışmaya ve araştırmaya neden olmuştur. Sosyal darwinizm...

Sosyal bilgiler
2 ay önce

ders olmasının yanında tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe ve vatandaşlık konularını da içerir. Sosyal bilgiler dersi, ortaöğretim de birimlere ayrılır...

Sosyal bilgiler, Taslak şablonları, Taslak madde, ,