Sosyal Politika

Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal Politika denir.

Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal Politika denir.

Sosyal Politika genel olarak sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal hizmetler alanlarındaki kamu hizmetlerini kapsamına alır. Devletin çevre, yerel yönetimler, küçük ve orta işletmeler, kültür ve sanat alanındaki politika ve uygulamaları ile kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı kesimlere dönük hizmetleri de çoğunlukla sosyal politikanın konusu içinde ele alınır.

Sosyal politika genellikle Sosyal Devlet ve Refah Devleti kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sosyal Politika ilgili konular

 • Sosyal devlet

  Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören
 • SSK

  Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu.
 • Refah devleti

  I. REFAH DEVLETİ KAVRAMI“Refah Devleti[1]” (welfare state) kavramı, tarih boyunca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Tanımlar, refah devl
 • Sosyal politika

  Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal Politika denir.
 • Sosyal Sigortalar Kurumu

  Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu.
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kuruluşu 1859'a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde kurulmuş bir bölümdür. İlk kez 1
 • Aziz Çelik

  Sendikal eğitimci ve araştırmacı. Rize`de doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`nden mezun oldu. Marma
 • S.S.K.

  Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu.
 • Türkiye Özürlüler Partisi

  Türkiye Özürlüler Partisi 2007 yılında Rafet Türkmen tarafından Özürlülerin haklarını savunmak için kurulmuş olan bir siyasi partidir.