Sosyalist Devrimci Parti

Kısaca: Sosyalist Devrimci Parti veya SR'lar (Rusça: Па́ртия социали́стов-революционе́ров / Partiya Sotsialstov-revolyutsionerov, kısaca; ПСР / PSR, па́ртия с.-р. / partiya s.r.; эсе́ры / eser), 20. yüzyıl başlarında Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliğinde faaliyet gösteren siyasi partidir. ...devamı ☟

Sosyalist Devrimci Parti veya SR'lar (Rusça: Па́ртия социали́стов-революционе́ров / Partiya Sotsialstov-revolyutsionerov, kısaca; ПСР / PSR, па́ртия с.-р. / partiya s.r.; эсе́ры / eser), 20. yüzyıl başlarında Rusya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliğinde faaliyet gösteren siyasi partidir. SR'nin kökeni Narodnik ve Rus popülist hareketlerine kadar uzanır. Catherine Breshkovsky ve Grigory Gershuni tarafından kurulan Rusya Siyasi Kurtuluş İçşi Partisi, Victor Chernov'un Revolutsionnaya Rossiya gazetesi gibi 1890’lu yıllarda örgütlenen yöresel sosyalist devrimci grupları toplayarak kurulan Sosyalist Devrimciler Kuzey Birliğinden 1901’de meydana gelmiştir. Parti organ gazeteleri Znamia Truda (İşçinin sancağı), Delo Naroda (Halkın davası) ve Volia Naroda (Halkın iradesi). Gershuni, Breshkovsky, A.A. Argunov, N.D. Avksentiev, M.R. Gots, Mark Natanson, N.I. Rakitnikov (Maksimov), Vadim Rudnev, N.S. Rusanov, I.A. Rubanoviç ve Boris Savinkov gibi isimler de parti liderleri arasında yer almışlardır. SR programı hem demokratik sosyalist hem de çiftçi sosyalist çizgiyi takip etmiştir. Bolşevik’in toprağın devletleştirmesine karşı toprağın toplumlaştırmasını savunmuş ve Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevik ve Menşevik) ile farklı olarak Marksist değildi. SR'liler Proletariat değil çiftçi sınıfın Rusya'nın devrimci sınıf olacağına inanıyorlardı. 1890'lu yıllarda Rusya'da gerçekleşen ekonomik kalkınmayla hızla gelişen kent işçilerinin beğenini kazanmak için hitab edecek kitleyi genişleştirmeye çalışmışlardır. Amacı "halk" kavramını genişleterek Çar rejimine karşı çıknan bütün toplumsal unsurlarını kapsamaktı. 1905 Rus Devrimi, Moskova ve Sankt Petersburg Sovyetlerinde aktiv rolü oynamıştır. Resmi olarak "Duma" (meclis) seçimlerini boykot ettiği halde 1906'de yapılan ilk seçimde 34, 1907'de yapılan ikinci seçimde 37 milletvekili çıkarmıştır. Sosyalist Devrimci Çatışma Organizasyonu SR'nin hem siyasi hem de kırsal devrimin temel taktiği terörizm olmuştur. Gershuni önderliğindeki SR Çatışma Organizasyonu (Боевой Организации ПСР), devlet yetkililerine karşı suikast düzenlemekle sorumlu olup partinin siyasi faaliyetlerini tehlikeye atmamak için partiden ayrı olarak yönetilmiştir. Dmitry Sipyagin ve Plehve olmak üzere iki içişleri bakanı ve Duk Sergey Aleksandroviç, Ufa valisi N.M. Bogdanoviç ve birçok yüksek rütbeli yetkilileri öldürmüştür. 1903’te Gershuni, temsilcisi ve aynı zamanda Okhrana (gizli polis)’nın ajanı olan Yevno Azef'in ihanete uğrayarak tutuklanmıştır. Gerchuni’nin yerine örgütün yeni lideri seçilen Azef, Okhrana’ya çalışmaya devam ederek bazen terör oprasyonlarını yönetmiş bazen de arkadaşlarını Okhrana'ya teslim etmiştir. Boris Savinkov, "Amiral Dubasov Suikastı" başta olmak üzere çeşitli operasyonları yürütmüştür. Ayrıca bakınız * Rus İç Savaşı * Bolşeviklere karşı sol ayaklanmalar
Resim:Azef evno.jpg|Azef (Çatışma Organizasyonu) Resim:Savinkov.jpg|Savinkov (Çatışma Organizasyonu) Resim:Maria Spiridonova.jpg|Spiridonova (Sol SR)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyalist demokrasi partisi
3 yıl önce

Sosyalist Demokrasi Partisi (kısaca SDP) 2002 yılında çoğunluğunu ÖDP'den ayrılanların kurduğu bir partidir. Parti, ilk kurulduğu dönemde Kurtuluşçular...

Sosyalist Demokrasi Partisi, Filiz Koçali, Politika, Siyaset, Taslak, Akın Birdal, Odakcı, Hareketçiler, Troçkist, Kurtuluşçu
Kurumsal Devrimci Parti
6 yıl önce

tutmuş parti. Başlangıçta Ulusal Devrimci Parti (İbyolca: Partido Nacional Revolucionario, PNR) olarak kurulan parti, 1938 yılında Meksika Devrimci Partisi...

Sosyalist Parti
3 yıl önce

Sosyalist parti açıkça sosyalist olarak adlandırılan, dünyanın birçok yerinde varolan siyasal parti ismidir. Bu partilerin hepsi sosyalizmi desteklediklerini...

Sosyalist Parti, 10 Temmuz, 1988, 1991, 1992, Anayasa Mahkemesi, Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Kasım, İşçi Partisi, Şubat
Birleşik Sosyalist Parti
6 yıl önce

Birleşik Sosyalist Parti (BSP), 1994'te kuruldu. Partinin kurucu genel başkanı Sadun Aren'dir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra güç kazanan özgürlükçü...

Devrimci Gençlik
6 yıl önce

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (TDGF) ya da daha yaygın ismiyle DEV-GENÇ (Devrimci Gençlik), 1965'in sonlarında kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu...

Devrimci Gençlik, 1960, 1975, 1980, 1990, DEV-SOL, DEV-YOL, Dev-Genç, Emek Partisi, Emperyalizm, FKF
Devrimci Yol
3 yıl önce

belirtilmeli][kaynak belirtilmeli] Nisan 1977'de yayınlanan Devrimci Yol Bildirgesinde parti kurma fikrini alır. Partinin işçi sınıfının öz örgütü olması zorunluluğundan...

Devrimci Yol, 12 Eylül, 12 Eylül darbesi, 12 Mart, 12 Mart Darbesi, 1900, 1950, 1960, 1970, 1974, 1975
Osmanlı Sosyalist Fırkası
3 yıl önce

Osmanlı Sosyalist Fırkası (OSF), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1910 yılında kurulmuş olan ilk Türk sosyalist siyasi partisidir. Partinin kurulmasından önce...

Devrimci Halk Partisi
3 yıl önce

Devrimci Halk Partisi ya da kısaca DHP, Devrimci Halk Partisi (2011) kısaca DEV-PARTİ ile karıştırılmamalıdır. ideolojisinin PKK'nın Türkiye'deki sol...

Devrimci Halk Partisi, PKK, Politika, Siyaset, Taslak, Türk, Türkiye, İdeoloji, Sol