Sosyalist İktidar Partisi

Sosyalist İktidar Partisi, yeni adıyla Türkiye Komünist Partisi.
SİP'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar.

Sosyalist İktidar Partisi

Sosyalist İktidar Partisi, yeni adıyla Türkiye Komünist Partisi.

SİP'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar. Bir dönem boyunca, ilk sayısı 1986 yılında basılan ve bugün TKP'nin teorik organı olarak varlığını sürdüren Gelenek dergisinin adıyla anılan hareket, 6 Kasım 1992'de Sosyalist Türkiye Partisi'ni (STP) kurdu. STP 1993 yılında, programında "Türk ve Kürt halklarının gönüllü birlikteliğini hedefler" dediği için, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yine 1993 yılında Sosyalist İktidar Partisi (SİP) kuruldu. Sosyalist İktidar Partisi 11 Kasım 2001 günü düzenlenen Olağanüstü Büyük Kongre'de adını değiştirerek bugünkü Türkiye Komünist Partisi'ne dönüştü.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi
benim hiçbir zaman tanıyamadığım içimdeki ukte kalan parti.ayrıca lisedeyken okul ve ülke'yi tanıyamamak da ayrı bir uktedir içimde...

Yanıtlar