Sosyete ��Aban

İbrahim Abay

Abas (kahraman)

Abas, Yunan mitolojisinde adı geçen bir kahramandır. Denizlerin ve dünyadaki tüm suların tanrısı Poseidon ile Arethusa adlı bir nymph`in çocuklarıdır. Truva savaşına katılmıştır ve ilyada`da adı geçmektedir. Abantlar boyuna adını verdiği söylenegelmiştir....

Abay Kunanbayoğlu

Abay İbrahim Kunanbayoğlu (Kazakça Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы, Rusça: Абай Ибрагим Кунанбаев.) (10 Ağustos 1845 - 5 Temmuz 1904) bir Kazak şair, besteci ve filozofuydu. Liberal İslam'ı da temel alarak Kazak Medeniyeti'ni Avrupa ve Rus medeniyetlerine yakı...

sosyete

Sosyete; bir toplumda modayı takip eden zengin ve etkili kimselerden oluşan, toplumun geri kalan kısmından farklı grup. 1950'lerde oldukça pahalı olan jet yolculuklarının başlaması ile ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli yerlerinde bir araya gelerek eğlenen...

1936 Sovyet Anayasası

1936 Sovyet anayasası, 5 Aralık 1936 tarihinde kabul edilen Sovyetler Birliği’nin ikinci anayasasıdır.

Abana

Abana, Kastamonu ilinin Karadeniz kıyısındaki bir ilçesi ve aynı ilçenin merkezi kasabadır. Kastamonu'nun deniz Karadeniz kıyısındaki beş ilçesinden biri olan Abana, ilin en fazla turist çeken ilçesidir.

Sovyet (anlam ayrımı)

Sovyet şu anlamlara gelebilir:

Gezer Han

Gezer Han - Türk, Altay, Moğol ve Tibet efsanelerinde adı geçen söylencesel hakan. “Abay Geser” veya Geser (Keser, Kezer) Han olarak da anılır. Türk, Moğol ve Tibet, Tunguz efsane kahramanıdır. Moğol ve Tibet yönü ağır basar. Sezar, Kayzer isimleriyle ben...

Sosyet Deniz Kuvvetleri

Aba (anlam ayrımı)

Aba aşağıdaki anlamlara gelebilir: