sosyolog

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.

SOSYOLOG (türkçe) anlamı
1. Toplum bilimci.
SOSYOLOG (türkçe) anlamı
2. toplumbilim uzmanı
3. toplumbilimci
4. içtimaiyatçı.
SOSYOLOG (türkçe) ingilizcesi
1. n. sociologist,
SOSYOLOG (türkçe) fransızcası
1. sociologue [le]
SOSYOLOG (türkçe) almancası
1. n. Soziologe

Sosyolog hakkında bilgiler

sosyolog ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Toplum bilimi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mehmet Yüksel (Sosyolog)

Mehmet Yüksel (1958, Gaziantep), sosyoloji profesörü, hukukçu ve iletişimbilimci.

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

Wright

wright is an archaic English term for a craftsman or builder (e.g. a shipwright is a person who builds ships) and a common English family name.-->

Insan

İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, ...

Sosyoloji

Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt ...

Toplum Bilimci

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalı. Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.