Sosyolojik Yöntemin Kuralları

Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Fransızca: Les Règles de la Méthode Sociologique), Emile Durkheim'in ilk kez 1895 yılında yayımlanan kitabı. Kitap, Durkheim'in Pozitivist yöntemlere bağlı kalarak toplumu inceleyip, yorumlayacak bir sosyoloji kurma düşüncesini yansıtır.

düzenle|Mart 2007

Bu eser Durkheim`in en önemli eserleinden biridir. Durkheim bu eserinde kendi sistemlerini oluşturmuş olan pozitif bilimlere (fizik,biyoloji vb.) nisbetle belirli bir yöntemi kurulmamış olan sosyolojiyi bilimsel bir temele oturtur. Durkheim`e göre comte ve spencer gibi sosyologların Durkheım`ın kendi ifadesiyle kendi kafalarındaki nosyonları(eşya hakkında sınanmadan zihinde oluşturulan kavramsallaştırma) sosyolojik yöntem olarak ortaya sürmeleri kabul edilemez.Durkheim bu eserinde sosyolojiyi temellendirirken toplumsal olgu, fenomen, nosyon, birey, sosyolojik kurumlar vb kavramları tartışır ve bunları kendi düşünsel düzleminde bu kavramların ilk nedenlerinden başlayarak belirli bir sistematiğe ve yönteme tabi tutar. Özellikle toplum ve birey ilişkisinde eşyaya hakim olduğunu varsayan insan tipini eleştirerek toplumsal olgunun, yani bireyin zihninden bağımsız olarak dışarıda gerçekleşen fenomenin, bireyden bağımsız ve yerine göre bireye rağmen meydana geldiğini söyler. Birey bu olguların ortaya çıkmasında tamamen etkisiz değildir; fakat olgular her bir bireyin kendi düşünce ve anlayışının birleşiminden oluşsa da toplumsal olgu bu bireysel katkıların hiçbirine sığmaz ve ortaya her bir bireyden bağımsız bambaşka bir olgu çıkar. Bu olguları çözümleme amacıyla yapılan gözlemler de bu ön bilgiye göre yapılmalıdır Durkheim`e göre; yani toplumsal olan saptanmaya çalışılırken kesinlikle nosyonlardan hareket edilemez. Yapılması gereken toplumsal olguyu olduğu biçimde ve anlam ve mahiyetin sadece olgu içerisinde bağımsız olarak bulunduğu gerçeğine uyarak tartışmak ve çözmektir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sosyolojik Yöntemin Kuralları ilgili konular

 • Bilimsel yöntemin yaygınlaşması

  Bilimsel yöntemin yaygınlaşması. Principia'nm yayımlanması Kopernik'le başlayan hareketin doruğunu oluşturur ve bu niteliğiyle de bilimsel d
 • Yapısöküm

  Yapısöküm ya da yapıçözüm, esas olarak Jacques Derrida tarafından geliştirilmiş olan ve Yapısalcılık'ın eleştirilmesi ve aşılmasıyla
 • Büyük harflerin kullanıldığı yerler

  Temel yazı kuralları içinde;
 • Ekberiyet

  Ekberiyet, Osmanlı Devleti`nde 1617`den sonra uygulanmaya başlanan, padişahın en yaşlı oğlunun saltanatı devralmasını ifade eden yöntemin a
 • Eşrediyet

  Eşrediyet, Osmanlı Devleti`nde 1617`den sonra ekberiyet ile birlikte uygulanmaya başlanan, şehzadenin akıl sağlığı ve olgunluk niteliklerini
 • Sosyolojik yöntemin kuralları

  Sosyolojik Yöntemin Kuralları (Fransızca: Les Règles de la Méthode Sociologique), Emile Durkheim'in ilk kez 1895 yılında yayımlanan kitabı. K
 • Toplam Sembolü

  Toplam Sembolünün Kuralları
 • Alüminotermik yöntem

  Aluminotermik yöntem, krom(III) oksidin (Cr2O3) kroma redüklendiği yöntemin adıdır.
 • Voleybolda planjon

  kuralları
 • Voleybol oyun kuralları

  Voleybol oyun kuralları nelerdir