Sovyetler Birli��I

KGB

KGB eski Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Fedarasyonunun casusluk teşkilatı. İsmi Rusça “Devlet Güvenlik Komitesi” anlamına gelen “Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti”nin baş harfleridir. Asıl görevi casusluk ve bilgi toplamaktır. Hem yurt içinde hem d...

Oder Neisse Hattı

II. Dünya savaşından sonra müttefiklerce düzenlenen Polonya-Almanya sınırı. Savaş sonrası dönemin dönüm noktasını oluşturan Yalta Konferansında ele alınan konulardan biri de Polonya sorunuydu. Savaşın galip devletlerinden Sovyetler Birliği, Polanya'da, Al...

Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması, Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan antlaşma.

Sovyet-Afgan Savaşı

Sovyetler Birliği'nin Aralık 1979'da Afganistan'ı işgali, 9 yıl sürecek bir maceraya atılmasına; Sovyetlerin dağılmasına varan gelişmelere ve hem iç ve hem de dış etkilere maruz kalmasına sebep oldu.Afganistan krallıkla yönetilen bir devlet idi. Ülkede 19...

Curzon Hattı

1919-1920 Sovyetler Birliği -Polonya Savaşı'nda Sovyetler ile Polonya arasında ateşkes hattı olarak önerilen sınır çizgisi I. Dünya Savaşı sonrasında Polonya'nın doğu sınırı olarak Lord Curzon tarafından önerilmişse de kabul edilmemiştir. II. Dünya Savaşı...

Rapollo Antlaşması

Rapollo Antlaşması, 1922 I. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan dostluk antlaşması. Savaşın sonunda yapılan antlaşmalar, iki savaş arası dönemin özelliklerine bir ölçüde biçim verdi. Almanya'ya imzalattırılan Versay...

John Cairncross

Sovyet (konsey)

Sovyet. Çarlık Rusyası'nda 1905 Devrimi sırasında kurulan ve Ekim Devrimi'nden sonra Sovyetler Birliği'nin siyasal temelini oluşturan konseyler. İlk Sovyet, 1905 yazında Rus Devrimi sırasında İvanovo – Voznozensk'de 70.000 grevci işçi tarafından seçilen t...

Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi

Cumhuriyetini yöneten Sovyetler olan Tüm-Rusya Sovyetleri Kongresi ile karıştırılmamalıdır. Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi, tüm Sovyet cumhuriyetleri

Kronstadt

Kronstadt (Kiril alfabesi: Кронштадт), Sankt Petersburg'un 32 km kuzeybatısında ve Finlandiya Körfezi'nde bulunan Kotlin Adası'nda yer alan müstahkem mevkii ve Baltık Donanmasının ana limanı. Günümüzde Sankt Petersburg kentinin Kronstadt semti olmuştur. 1...