Sovyetler Birli��I Sovyetleri Kongresi

KGB

KGB eski Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Fedarasyonunun casusluk teşkilatı. İsmi Rusça “Devlet Güvenlik Komitesi” anlamına gelen “Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti”nin baş harfleridir. Asıl görevi casusluk ve bilgi toplamaktır. Hem yurt içinde hem d...

Oder Neisse Hattı

II. Dünya savaşından sonra müttefiklerce düzenlenen Polonya-Almanya sınırı. Savaş sonrası dönemin dönüm noktasını oluşturan Yalta Konferansında ele alınan konulardan biri de Polonya sorunuydu. Savaşın galip devletlerinden Sovyetler Birliği, Polanya'da, Al...

Sovyet-Afgan Savaşı

Sovyetler Birliği'nin Aralık 1979'da Afganistan'ı işgali, 9 yıl sürecek bir maceraya atılmasına; Sovyetlerin dağılmasına varan gelişmelere ve hem iç ve hem de dış etkilere maruz kalmasına sebep oldu.Afganistan krallıkla yönetilen bir devlet idi. Ülkede 19...

Sovyet (konsey)

Sovyet. Çarlık Rusyası'nda 1905 Devrimi sırasında kurulan ve Ekim Devrimi'nden sonra Sovyetler Birliği'nin siyasal temelini oluşturan konseyler. İlk Sovyet, 1905 yazında Rus Devrimi sırasında İvanovo – Voznozensk'de 70.000 grevci işçi tarafından seçilen t...

Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi

Cumhuriyetini yöneten Sovyetler olan Tüm-Rusya Sovyetleri Kongresi ile karıştırılmamalıdır. Sovyetler Birliği Sovyetleri Kongresi, tüm Sovyet cumhuriyetleri

Francis Gary Powers

Francis Gary Powers, 1960 yılının Mayıs ayında Sovyet toprakları üzerinde düşürülen Lockheed U-2 casus uçağının pilotudur.

Macar Ayaklanması

Macar Ayaklanması, 1956 Macaristan'daki Sovyetler Birliği karşıtı ayaklanma. Stalin'in ölümünün ardından SSCB'de sözkonusu olan değişiklikler Macaristan'a da yansımıştı. Macaristan'daki Rakosi yönetimi, öteki Doğu Avrupa ülkelerine göre enyeni, kapalı...

Sovyetler

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği (SSCB) olarak bilinen, şu anki devamı Rusya Federasyonu olan bir Avrasya ülkesidir. Başkenti Moskova'dır. Yüzölçümü 22.402.200 km²'ydi, ki bu da Dünyadaki en geniş yüzölçümüne sah...

Igor Gouzenko

Igor Sergeyevic Gouzenko (1919-1982) Rus Yazar,şifreci ve Sovyet-GRU ajanı.

Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2, bir 2.5D Gerçek zamanlı strateji bilgisayar oyunudur. Westwood Studios tarafından Command & Conquer: Red Alert serisi devamı olarak 16 Eylül 2000'de piyasaya sürüldü.