Soyadı Kanunu

Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu.

Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu. 21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Soyadı kanununun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 yılında 2258 Sayılı Kanunla, TBMM Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşaya Atatürk soyadını vermiştir.

1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında, Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak da yasaklanmıştır.

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  madde 3:soyadı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  madde 3:soyadı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir

 • misafir Avatar
  misafir - 3 yıl önce
  kısacası soyadı kanunu vatandaşların devlet ile olan resmi iş ve işlemlerine doğabilecek karışıklıkları önlemek ve toplumda aile bağlarını güçlendirmek amacıyla çıkartılmıştır

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Soyadı Kanunu ilgili konular

 • Soyadı

  Bir kimsenin asıl adından sonra gelen ve ortak soyunu belirten kânunen mecbur âile ismi. Benzer veya aynı ismi taşıyan kişileri birbirinden ay
 • Abdullah Kiğılı

  İşadamı. Meşhur Kiğılı Mağazası, Fenerbahçe eski yöneticisi ve Futbol Federasyonu eski Başkanı Abdullah Kiğılı'nın sahibi olduğu bir
 • Soyadı Kanunu

  Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikt
 • Feyzi Pirinççioğlu

  Aziz Feyzi Pirinççioğlu, Soyadı Kanunu öncesinde Feyzi Pirinççizade, (d. 1878, Diyarbakır - ö.
 • Feyzi Pirinççizade

  Aziz Feyzi Pirinççioğlu, Soyadı Kanunu öncesinde Feyzi Pirinççizade, (d. 1878, Diyarbakır - ö.
 • Mustafa Hayri Sığıncı

  Sağırzade Mustafa Hayri Sığıncı (``Soyadı Kanunu öncesinde Sağırzade Mustafa Hayri Bey``) T.B.M.M. 1. Dönem`de milletvekilliği, öncesinde
 • Cihangiroğlu İbrahim Bey

  İbrahim Aydın (Soyadı Kanunu öncesinde: Cihangirzade İbrahim Bey, d. 1874 - ö.
 • Cihangirzade İbrahim Aydın Bey

  İbrahim Aydın (Soyadı Kanunu öncesinde: Cihangirzade İbrahim Bey, d. 1874 - ö.
 • Türk Soyadı Yasası

  Mustafa Kemal Atatürk, "milleti ve vatanı kurtarmak" için gerekenleri ve düşücelerini, 1906`lı yıllardan itibaren düşünmeye başl
 • Cumhuriyetin getirdiği yenilikler

  Cumhuriyet ile beraber ü,lkeyi yöneten kişiler belli süreler içinde yenilenir. Atatürk Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilikler ya
Soyadı Kanunu
Soyadı Kanunu