Soyut D����Avurumculuk

Soyut (anlam ayrımı)

Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir: Soyut, varlığı duyu organları algılanamayan, somut karşıtı. Soyut sanat, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya

soyut isim

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel...

Andragoji

gerçekliğe dayalı, zamansal, zamansal olmayan ... vb. İşleme durumları; sanatsal / analitik yönelim; soyut / somut ... vb.) Tepkiler. (Çoklu zeka teorisi)

Sınır şartlar

Fikir ve hayallerle oluşturulan soyut kurgunun, somut kurguya dönüştürülmesi. Bir ürünle ilgili olarak; fonksiyon, renk, ebat, performans, görsellik vb.

soyut ad

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel...

Shenzhou (uzay aracı)

anlamına gelir. Tasarımı, Rus Soyuz uzay aracına benzer, ancak boyut açısından daha büyüktür ve bu doğrudan Soyuz uzay aracı ailesi ile ilgili değildir. İlk

soyut

Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir:

İmalat mühendisliği

İmalat mühendisliği veya diğer adıyla üretim Mühendisliği temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en nitelikli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut

Köstendilli Süleyman Şeyhî

etmesiyle gerçekleşmektedir. Şeyhi de bu görüşü aynı şekilde muhafaza eder. Vahdet-i vücûd felsefesinde nüzul mertebelerinin ilki herhangi bir somut veya soyut

İsimler

Aynı cinsten olan ve karıştırılabilme ihtimali yüksek olan canlı-cansız, somut, soyut varlıkların hepsine birden verilen çeşitli harf ve hattâ rakamlardan oluşan kelimelerdir.