Soyut Isim

Kısaca: Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen isimlere ise "somut isim" denir. Bir sözcüğün birden fazla anlamı varsa bunlardan biri veya bir kısmı soyut iken diğerleri somut olabilir. ...devamı ☟

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Benzer şekilde Türkçede isim ve sıfatlara -et ve -iyet eklerinin eklenmesi ile oluşturulan pek çok isim soyuttur: cesaret, esaret, hassasiyet vs. Bazı sözcük gruplarında sıklıkla veya her zaman soyut isimlere rastlanır. Bu sözcük gruplarının başlıcaları şunlardır: * Duygular: sevgi, nefret, kızgınlık, gurur vs. * Durum ve özellikler: cesaret, sadakat, dürüstlük vs. * Fikir, tasavvur ve idealler: inanç, hayal, adalet, kültür, güven vs. * Hareket ve olaylar: ilerleme, eğitim, eğlence, bela vs. Tartışmalı isimler Mitolojik, dini ve hayali varlıklara verilen isimlerin soyut olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bazı akademisyenlere göre tanrı, melek, ruh gibi sözcükler duyu organları ile tespit edilemeyecek kavramlara karşılık geldiği için "soyut" olmalıdır. Bazı akademisyenler ise bunların -sevgi, cesaret gibi soyut isimlerden farklı olarak- tasavvur edilmeleri "mümkün" olduğu için, yani bir şekle büründürülebileceği için "somut" isim olmaları gerektiğini düşünürler; zira gerek dini metinlerde gerekse edebi eserlerde ve sanat eserlerinde antropomorfik tanrılara veya melek, şeytan figürlerine sık sık rastlanır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soyut isim
4 ay önce

gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel varlıklara verilen isimlere ise "somut isim" denir. Bir sözcüğün birden fazla anlamı...

İsim
5 ay önce

vs. Soyut kavramları karşılar: saygı, ihtiras, cesaret, vs. Yapılarına göre isimler üç ayrı grupta incelenir; basit isim, türemiş isim, bileşik isim Yapı...

Soyut matematik
4 ay önce

genel anlamda, soyut matematik, matematiğin soyut kavramlarını inceleyen bir kolu olarak adlandırılabilir. 18. yüzyıldan bu yana, soyut matematik matematiksel...

özel isim
4 ay önce

Özel isim veya özel ad, "tek" ve "özel" olan varlıklara ve kavramlara verilen belirleyici Ad Evrende eşi olmayan varlıkları ve bazı önemli soyut kavramları...

Resim
4 ay önce

izlerden meydana gelirler. Bu resimler, tarihi önemleri dışında, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğinin o dönemlerde de gelişmiş olduğunu kanıtlamaları bakımından...

Resim, 1860, 1869, Ebru, Enstalasyon, Hat sanatı, Leonardo da Vinci, Minyatür, Osman Hamdi Bey, Paris, Perspektif
İkinci Yeni
5 ay önce

alışılmışın dışındaki tutumları nedeniyle şiirlerine "Soyut Şiir", "Anlamsız Şiir", "Kapalı Şiir" gibi isimler verildi. Dönemin siyasi baskısından kaçmakla ve...

Kategori Teorisi
4 ay önce

yapılar ve bunlar arasındaki ilişkilerle soyut olarak ilgilenen bir matematik kuramıdır. Yarı mizahi "soyut anlamsızlık" olarak da bilinir. Bir kategori...

Kategori Teorisi, 1930, 1945, Fonksiyon, Grup Teorisi, Matematik, Taslak, Topoloji, Homoloji teorisi, Homoloji (Matematik), Cebirsel topoloji
Alexis de Tocqueville
4 ay önce

devam etmesinde olduğunu ileri sürmektedir. Devrimin başarısızlığa uğraması soyut Aydınlanma ideallerine bağlı vekillerin tecrübesizliğinden ileri gelmektedir...