Soyut Matematik

Kısaca: Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. Bilimsel çevrelerde 18. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bir yer edinen soyut matematik; seyir, gökbilim, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarının gereksinimlerine koşut bir gelişim çizgisi izlemiştir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soyut Cebir
1 yıl önce

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır...

Soyut cebir, Karmaşık sayılar, Matematik, Taslak, Vektör, Formül
Matematik
1 yıl önce

uğraşırlar. Soyut matematikle uygulamalı matematiği ayıran belirgin bir çizgi yoktur. Soyut matematikteki keşifler sıklıkla pratik matematik uygulamalarının...

Fermat, Analitik geometri, Analiz, Aritmetiğin Temel Teoremi, Cantor'un Diagonal Yöntemi, Cebirin Temel Teoremi, Dört Renk Teoremi, Eşyapı, Felsefe, Fermat'nın Son Teoremi, Fizik
Matematik felsefesi
1 yıl önce

nedir? Soyut matematikler dünyası ile materyel evren arasındaki ilişki nedir? Diğer önemli bir konu matematiksel bir kuramın gerçekliğidir. Matematik (Doğa...

Matematik felsefesi, Alfred Jules Ayer, Bertrand Russell, David Hilbert, Epistemoloji, Felsefe, Gottlob Frege, Kurt Gödel, Matematik, Matematiğin Temelleri, Ontoloji
Matematik Dünyası
5 yıl önce

2007'nin ortalarından itibaren kapak konularında analize ağırlık vermektedir. 2011'de soyut cebire yöneleceği beklenmektedir. Matematik Dünyası dergisi...

Matematik Dünyası (dergi), Ali Nesin, Matematik, Taslak
Soyut yapı
5 yıl önce

bilişim bilimi ve matematikte incelenir. Hatta modern matematik çok genel anlamıyla soyut yapıları inceleyen bilim olarak tanımlanmıştır. Soyut bir yapı (belirli...

Soyut yapı, Bilişim Bilimi, Büyük İskender, Dama, Demokrasi, Dünya, Felsefe, Go, Kavram, Matematik, Nesne
Sezgici Matematik
1 yıl önce

Matematik felsefesinde, sezgicilik ya da (eski sezgiciliğinin karşıtı olarak) yeni sezgicilik akımı, matematiğe insanların oluşturucu etkinliği olarak...

Sezgici Matematik, Doğal Sayılar, Küme, Kümeler Kuramı, Matematik, Matematik Felsefesi, Oluşturmacı Matematik, Rasyonel Sayılar, Taslak, Sezgici tip teorisi, Sezgici küme teorisi
Matematik eğitimi
4 yıl önce

kazandırmak, problem çözmeyi öğretmektir. Matematik insan tarafından yaratılan zihinsel bir sistemdir. Bu matematiği soyut hale getirir. Görece, zor öğrenilmesinin...

Matematiksel soyutlama
5 yıl önce

için, özünü çıkarma işlemidir. Matematikteki birçok araştırma alanı -alan için geçerli olan kurallar ve kavramlar soyut yapı olarak anlaşılmadan önce-...

Matematiksel soyutlama, Aritmetik, Carl Friedrich Gauss, Cebir, Descartes, Geometri, Kategori Teorisi, Matematik, Model Teorisi, Soyut Cebir, Soyut yapı