Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. Bilimsel çevrelerde 18. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bir yer edinen soyut matematik; seyir, gökbilim, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarının gereksinimlerine koşut bir gelişim çizgisi izlemiştir.

Soyut matematik

Soyut matematik yalnızca soyut kavramlar üzerinde çalışan matematik dalıdır. Bilimsel çevrelerde 18. yüzyıldan başlayarak kendine özgü bir yer edinen soyut matematik; seyir, gökbilim, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarının gereksinimlerine koşut bir gelişim çizgisi izlemiştir. Çözümleme, soyut cebir, geometri ve sayılar kuramı gibi alt dalları bulunmaktadır.

Yanıtlar