Soyut Yap��

ISO 639:y

Soyut (anlam ayrımı)

Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir: Soyut, varlığı duyu organları algılanamayan, somut karşıtı. Soyut sanat, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya

Soyut yapı

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve ilişkiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilişim bilimi ve matematikte incelenir.

soyut isim

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel...

Matematiksel sistem

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve ilişkiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilişim bilimi ve matematikte incelenir.

Andragoji

gerçekliğe dayalı, zamansal, zamansal olmayan ... vb. İşleme durumları; sanatsal / analitik yönelim; soyut / somut ... vb.) Tepkiler. (Çoklu zeka teorisi)

Sınır şartlar

Fikir ve hayallerle oluşturulan soyut kurgunun, somut kurguya dönüştürülmesi. Bir ürünle ilgili olarak; fonksiyon, renk, ebat, performans, görsellik vb.

soyut ad

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın adı: soy, ün, korku, söz, bilgi, gönül, kötülük, güzellik, doğruluk vb. Soyut olmayan, yani fiziksel...

Shenzhou (uzay aracı)

anlamına gelir. Tasarımı, Rus Soyuz uzay aracına benzer, ancak boyut açısından daha büyüktür ve bu doğrudan Soyuz uzay aracı ailesi ile ilgili değildir. İlk

soyut

Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir: