Spek��Latif Kurgu

Nominal Döviz Kuru

Nominal Döviz Kuru Döviz kuru; belirleme, hesaplama ve hatta ilan edilme yöntemlerine göre çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Nominal döviz kuru da bu tanımlardan biridir. Nominal döviz kuru için de birçok tanım yapılmaktadır. Resmi merciler tarafından he...

Latîf

Latîf (Arapça اللطيف), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Türk Atasözleri - L

1. Laf torbaya girmez.2.

latif

Latîf (Arapça اللطيف), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

latife latif gerek

Kurt Ata

Kurt Ata – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Kurt Tanrı. Kort (Kord, Kurd, Gurt) Ata olarak da bilinir. Börü (Börö, Böri) Ata ve Moğolca Çına (Şono, Şına) Ecege sözcükleri de aşanlamlı olarak kullanılır.

Kurt Ana

Kurt Ana – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Kurt Tanrıça. Kort (Kord, Kurd, Gurt) Ana olarak da bilinir. Börü (Börö, Böri) Ana ve Moğolca Çına (Şono, Şına) Ece sözcükleri de aşanlamlı olarak kullanılır.

Latîf (din)

Latîf (Arapça اللطيف), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Kantemiroğlu

1673 yılında doğdu. Rumen tarihçi ve besteci. Gençliğinde Latin, Yunan ve İslav dillerinin yanı sıra, din bilgisi ve silah kullanmayı da öğrendi.

Latife Hanım (film)

Latife Hanım 2006 yapımı Latife Hanım`ın hayatını anlatan film tadında bir belgesel.