SPONTANE (türkçe) anlamı
1. kendiliğinden (olan).anında yapılan.
SPONTANE (türkçe) ingilizcesi
1. [spontan] adj. spontaneous
2. instinctiveadj. spontaneous
3. impulsive
4. willing
5. unconstrainedadj. spontaneous
6. unprompted
7. untaught
SPONTANE (türkçe) almancası
1. spontan
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Caz

Caz müziği 1880'lerde New Orleans'ta gelişmeye başladı ve 1920'lerin başında New York, Los Angles ve Chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. O zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. Bunlardan biri melodilerin ve akorların ...

Iptila

İptilâ sözcüğünün anlamı üzerinde bir uyuşmaya henüz varılamamıştır. Hekimler fiziksel yönleri üzerinde dururken, sosyologlar sosyal yönleri, avukatlar ise hukuki yönleri üzerinde ısrar ederler. Oysa bu terim öylesine yaygındır ki, vazgeçilmesi söz konusu olamaz.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln, Amerikalı siyasetçi, devlet başkanı, hukukçu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanı. Amerikan İç Savaşı (1861-1865) sırasında başkanlık yaptı. Köleliği kaldırma sözü vererek yeni kurulmuş olan Cumhuriyetçi Parti'nin adaylığından başkan seçildi.

Anarşizm

Devletin ya bizatihi doğuşu ve mahiyeti itibariyle kötü ve zararlı olduğu, ya da tarihi gelişme ve şartların onu kötü ve zararlı hâle getirdiği gerekçesiyle (inancıyla) hükümetin (devletin) ya bütünüyle ya da kısmen ilga edilmesi gerektiği ve bunun mümkün olduğu ...

Jack Kerouac

Jean-Louis Lebris de Kerouac (12 Mart 1922 - 21 Ekim 1969) Amerikalı yazar, ozan ve Beat kuşağının öncülerinden. Jack Kerouac 12 Mart 1922`de Lowell/Massachusetts`te doğdu. Yolda (``On The Road``) adlı romanın yazarı olarak, beat hareketinin lideri ve sözcüsü haline geldi.

Louis Pasteur

(1822 -1895) Bilim tarihinde pek az bilim adamı Louis Pasteur ölçüsünde insan yaşamım doğrudan etkileyen buluşlar ortaya koymuştur. Günlük dilimize bile geçen "pastörizasyon" terimi onun buluşlarından yalnızca birini dile getirmektedir. Kristaller üzerindeki kuramsal ...

Van Morrison

George Ivan Morrison (genellikle Van Morrison olarak bilinir), 31 Ağustos 1945 doğumlu, Grammy Ödülü ve İngiliz Şövalyelik Nişanı sahibi, şarkıcı, yazar, şair, müzisyen ve şarkı yazarı. 1950'lerin sonundan beri profesyonel olarak müzikle ilgilenmektedir. Gitar, mızıka, klavye, ...

Çekiç Ali

1932 yılında doğan Çekiç Ali'ye, "çekiç" lakabı; çevikliği ve ataklığının yanı sıra, saz çalışındaki canlılık, dinamizm ve aciliteden dolayı verilmiştir. Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarının isim yapmış usta icracılarından biridir Çekiç Ali..

Dehriler

Dehriler Alm. Atheistisch, Fr. Les Athees, İng. Atheists. Ateistler, dinsizler, maddeciler, materyalistler. Allahü tealanın varlığını inkar edip; “Her şey tabiat kanunlarıyla var oluyor. Bir yaratıcı yoktur. Dehr, yani zaman ilerledikçe her şey değişmektedir. alem, böyle ...

Marxizm

Marxizm Tarihi maddeciliğin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren yeniden düzenlenmiş şekli. Karl Marx ve Friedrich Engels'in “diyalektik metodu”, iktisat tarih, insan, cemiyet, ilim ve sosyal hadiselere tatbik ederek meydana getirdikleri felsefi görüşlerin, ideolojik dünya ...

Jazz Müzik Tarihi

Caz (Jazz) müziği her ne kadar 1880' lerde New Orleans'ta gelişmeye başladıysa da aslen kökeni Afrika' dır. Sömürgenin yaygın olduğu dönemlerde Amerika'ya getirilen siyahlar buraya kendi kültürel müziklerini de getirmişlerdir.