SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle ``Yapısal Sorgulama Dilinin`` kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL`ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıt...

SQL (inglizce) türkçe anlamı
1. Structured Query Language ifadesinin kısaltılmıişı: Yapısal sorgulama dili.
2. bkz. Structured Query Language
1. 1. language used in databases for defining searches (Computers). sql is an industry-standard language for creating
2. updating and
3. querying relational database management systemssql was developed by ibm in the 1970s for use in system r. it is the de facto standard as well as being an iso and ansi standard. it is often embedded in general purpose programming languages.
4. 2. in full Structured Query Language. Computer programming language used for retrieving records or parts of records in databases and performing various calculations before displaying the results. SQL is particularly suitable for searching relational databases. It has a formal
5. powerful syntax and is able to accommodate logical operators. Its sentence-like structure resembles natural language except that its syntax is limited and fixed.,

Sql hakkında detaylı bilgi

SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle ``Yapısal Sorgulama Dilinin`` kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL`ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

TarihçeVeri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce`ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

Veri Tanımlama OlanaklarıSQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır: ; CREATE TABLE tablo_adı: Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır. <pre>CREATE TABLE tabloİlçeler (
ilçeNo mediumint (8) unsigned DEFAULT `0` NOT NULL, 
ilçe varchar (30) NOT NULL, 
postakodu varchar (5), 
ilçeTel char (3), 
plakaKodu char (2) NOT NULL
)</pre>

; ALTER TABLE tablo_adı: Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır. ; DROP TABLE tablo_adı: Tabloyu fiziksel olarak siler ; CREATE VIEW görüş_adı: Görüntü oluşturmak için kullanılır ; DROP VIEW görüş_adı: Görüntüyü siler ; CREATE INDEX indeks_adı: Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır ; DROP INDEX indeks_adı: Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır

Veri İşleme Olanakları;SELECT deyimi:<code>SELECT ilçe, postakodu from tabloİlçeler WHERE plakaKodu = `06`</code>Ankara`nın ilçeleri ile posta kodları gösterir ;UPDATE deyimi:<code>UPDATE tabloİlçeler set postakodu = `06720` WHERE ilçe = `Bala`</code>Bala`nın posta kodu değiştirir ;INSERT deyimi:<code>INSERT INTO tabloİlçeler VALUES (, `Yenişehir`, ``, ``, `82`)</code>Yeni veriler ekler ;DELETE deyimi:<code>DELETE FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = `82`</code>plakaKodu 82 olan bütün veri silerSQL Dilini Kullanan SunucularLinkler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki SQL maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Microsoft SQL Server

düzenle|Haziran 2007 ```M```icro```S```oft ```SQL Server``` bir veritabanı sunucu yazılımıdır. Veritabanlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. DÜnyadaki en güçlü ve en güvenilir veritabanı denilebilir. Verilerin organizasyonunu merkezi olarak yapan Sql Server client ...

SQL Server Veri Tipleri

Veri tipleri tablolarda tutacağımız verilerin yapısını belirlemeye yarar. Tabloları oluştururken doğru veri tiplerini kullanmak bize sonradan (hazırladığımız veri tabanını kullanırken) kaynak ve performans açısından büyük kazançlar sağlar. Aksi takdirde hazırladığımız ...

Sâlânk Tüneli

Sâlânk tüneli (ve ya Sâlank) ''(Farsça:'' تونل سالنگ, '' Tūnel-e Sālang)'', Afganistan'ın kuzeydoğusunda, başkent Kabil'in kuzeyinde, idari olarak Parvan Vilayeti'nde bulunan önemli bir karayolu tünelidir.

Antonio Jesús López Nieto

Antonio Jesús López Nieto (d. 25 Ocak 1958, Malaga) Uluslararası futbol organizasyonlarında birçok kez görev alan İspanyol eski hakem.

PostgreSQL

PostgreSQL, veritabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veritabanı yönetim sistemidir. PostgreSQL aynı zamanda iyi performans veren, güvenli ve geniş özellikleri olan bir Veri Tabanı Yönetim Sistemi'dir.

EJB QL

EJB QL veya EJB-QL Enterprise Java Beans için bir veritabanı sorgulama dili olup her veritabanında koşabilir. J2EE uygulamalarında kullanılır. SQL'e kıyasla daha karmaşık olup ifâde gücü daha azdır.