Sql

Kısaca: SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle ``Yapısal Sorgulama Dilinin`` kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL`ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıt ...devamı ☟

SQL, İngilizce "Structured Query Language" kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş, Türkçesiyle ``Yapısal Sorgulama Dilinin`` kısa adıdır. SQL kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL`ye özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Tarihçe

Veri Tabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce`ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

Veri Tanımlama Olanakları

SQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır: ; CREATE TABLE tablo_adı: Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır.
CREATE TABLE tabloİlçeler (
ilçeNo mediumint(8) unsigned DEFAULT `0` NOT NULL,
ilçe varchar(30) NOT NULL,
postakodu varchar(5),
ilçeTel char(3),
plakaKodu char(2) NOT NULL
)


; ALTER TABLE tablo_adı: Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır. ; DROP TABLE tablo_adı: Tabloyu fiziksel olarak siler ; CREATE VIEW görüş_adı: Görüntü oluşturmak için kullanılır ; DROP VIEW görüş_adı: Görüntüyü siler ; CREATE INDEX indeks_adı: Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır ; DROP INDEX indeks_adı: Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır

Veri İşleme Olanakları

;SELECT deyimi:SELECT ilçe, postakodu from tabloİlçeler WHERE plakaKodu = `06`Ankara`nın ilçeleri ile posta kodları gösterir ;UPDATE deyimi:UPDATE tabloİlçeler set postakodu = `06720` WHERE ilçe = `Bala`Bala`nın posta kodu değiştirir ;INSERT deyimi:INSERT INTO tabloİlçeler VALUES (, `Yenişehir`, ``, ``, `82`)Yeni veriler ekler ;DELETE deyimi:DELETE FROM tabloİlçeler WHERE plakaKodu = `82`plakaKodu 82 olan bütün veri siler

SQL Dilini Kullanan SunucularLinklerKaynaklar

Vikipedi

SQL

"Structured Query Language" ifadesinin kısaltılmıişı: Yapısal sorgulama dili.
bkz. Structured Query Language

SQL

1. language used in databases for defining searches (Computers). sql is an industry-standard language for creating, updating and, querying relational database management systemssql was developed by ibm in the 1970s for use in system r. it is the de facto standard as well as being an iso and ansi standard. it is often embedded in general purpose programming languages.
2. in full Structured Query Language. Computer programming language used for retrieving records or parts of records in databases and performing various calculations before displaying the results. SQL is particularly suitable for searching relational databases. It has a formal, powerful syntax and is able to accommodate logical operators. Its sentence-like structure resembles natural language except that its syntax is limited and fixed.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Microsoft SQL Server
2 yıl önce

tabanı" Sybase SQL Server tarafından Microsoft'a satıldı, ve bu Microsoft'un kurumsal seviyede veritabanı pazarına girişi oldu. Sybase SQL Server 3.0 ile...

Microsoft SQL Server, ,
PostgreSQL
2 yıl önce

PostgreSQL (/ˈpoʊstɡrɛs ˌkjuː ˈɛl/) ya da Postgres, özgür ve açık kaynak kodlu, SQL destekli bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. İsmi konusunda, başlarda...

PostgreSQL, 2006, 5 Aralık, FreeBSD, Linux, SQL, UNIX, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Veritabanı yönetim sistemi, Yazılım geliştirme, Yazılım lisansı
Exploit
2 yıl önce

mevcuttur: Local Exploits Remote Exploits Dos-Exploits Command-Execution-Exploits SQL-Injection-Exploits Zero-Day-Exploits Lokal exploit'ler mesela bir *.exe *...

Exploit, ,
Veritabanı
2 yıl önce

Management Studio MySQL Oracle PgAdmin PostgreSQL Sybase Sysbase PL/SQL SQL Tcl Transact-SQL (T-SQL) Veri tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya da bilgi...

Bağıntısal cebir, MSSQL Server, DBMS, Firebird, MySQL, Oracle, Otomotiv, PL/SQL, PostgreSQL, SQL, Sybase
Saklı Yordam
5 yıl önce

işlevlerdir. Saklı yordamlar, veri tabanı yönetim uygulamasına göre değişen SQL dışında işlevsel diller ile yazılabilir, kendisine verilen parametreler ve...

Saklı Yordam, Bilgisayar, Firebird, Oracle, Pl/sql, Sybase, Taslak, Tetikleyici, Trigger, Ms Sql Server, İsql
EJB QL
5 yıl önce

olan HQL'den etkilenmiştir. EJB QL, SQL'e benzer bir veritabanı sorgulama dilidir. Kullanılan sorgulamalar SQL'de kullanılan ilişkisel dilden farklıdır...

Zend Studio
5 yıl önce

Delphi`de kod yazar gibi kod yazma olanağı SQL Desteği : MySQL, Oracle, IBM DB2 ve Cloudscape, Microsoft SQL Server, SQLite ve PostgreSQL Dosya İçinde...