STA4-CAD

Sta4CAD

STA4-CADMerkezi istanbul`da bulunan Sta firmasına ait inşaat mühendisliğine yönelik endüstriyel çok katlı bina tasarım sistem yazılımdır.

Sta4-CAD; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapma amaçlı kullanımlar için üretilmiştir. Tümüyle Türkiye, deprem yönetmelikleri ve inşaat ile ilgili diğer yasalara uygun olarak hesaplamalar yapabilmektedir.

Yazılım her tür çelik ve beton için; döşeme elemanlarını, kiriş elemanlarını, kolon elemanlarını, temel elemanlarını ve deprem ısolatörlerinin hesaplamalarını yapabilme yeteneğine sahiptir.

Statik ve dinamik sonlu elemanlar analizi, dizaynı, çizimi ve metrajı ile; Yapısal Modelleme, Yük Hesapları, Onarım ve Güçlendirme Projeleri, Betonarme Hesapları, Temel Sistemleri, İnteraktif / Otomatik Çizimler gibi temel inşaat mühendisliği alanlarında tam katkı veren bir yazılımdır.

Kullanım arayüzü nedeniyle bazı kullanıcılar bu ürün yerine yabancı bir benzeri olan ArchiCAD yazılımını tercih etmekteyse de ArchiCAD`in Türkiye mevzuatlarına uygun veri içerememesi nedeniyle çoğunlukla resmi işlemler yine Sta4-CAD üzerinden tamamlanmak zorunda kalınır.

STA4-CAD yazılımın kullanımda olan son sürümü 12`dir.

Dış Bağlantı}Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar