Standart Sapma

Kısaca: Standart sapma piyasanın hareketliliği hakkında bilgi veren bir istatistiksel metottur. Genellikle, tek başına bir gösterge olarak kullanılmaz, daha ziyade diğer göstergelerin oluşturulmasında kullanılır. Örneğin, Bollinger Bands, hareketli ortalamaya Standart sapmanın eklenmesiyle elde edilir. Fiyatların hızlı değişim gösterdiği dönemlerde Standart sapma yüksek değerlere ulaşır. Benzer bir şekilde, piyasanın durgunlaştığı dönemde Standart sapma değeri düşer. Bir çok analizci, önemli tepe nok ...devamı ☟

Standart sapma
Standart Sapma

Standart sapma piyasanın hareketliliği hakkında bilgi veren bir istatistiksel metottur. Genellikle, tek başına bir gösterge olarak kullanılmaz, daha ziyade diğer göstergelerin oluşturulmasında kullanılır. Örneğin, Bollinger Bands, hareketli ortalamaya Standart sapmanın eklenmesiyle elde edilir.

Fiyatların hızlı değişim gösterdiği dönemlerde Standart sapma yüksek değerlere ulaşır. Benzer bir şekilde, piyasanın durgunlaştığı dönemde Standart sapma değeri düşer. Bir çok analizci, önemli tepe noktalarının hareketliliğin yüksek olduğu, önemli dip noktalarının ise hareketliliğin düştüğü dönemlerde oluştuğuna inanırlar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Standart sapma Resimleri

Standart
1 yıl önce

hidrojen elektrodu Standart ML Standart Model Standart normal dağılım Standart sapma Standart Şablon Kütüphanesi Standard & Poor's R. Standard de Liège Standard...

Standart, Fransızca, Kalite, Anlam ayrım
Standartlaştırma
5 yıl önce

farklı popülasyonlardan gelen iki örneği karşılaştırmamızı sağlayan bir standart sapma türüdür. Standard skor eksi ya da artı değer alabilir; eksi ya da artı...

Varyasyon katsayısı
1 yıl önce

dağılımı için bir normalize edilmiş istatistiksel yayılma ölçüsüdür. Standart sapma, yani   σ {\displaystyle \ \sigma } ,nin ortalamaya yani   μ {\displaystyle...

Standardize edilmiş moment
5 yıl önce

\mu _{k}} kinci ortalama etrafındaki moment ve σ standart sapma olur. Bu kinci momentin standart sapma ya göre normalize edilmesidir. μ k ( λ X ) = λ k...

Log-normal dağılım
1 yıl önce

\mathrm {Var} (X)=(e^{\sigma ^{2}}-1)e^{2\mu +\sigma ^{2}}\,\!} ve standart sapma şu olur: S t d D e v ( X ) = V a r ( X ) = ( e σ 2 − 1 ) e μ + σ 2 /...

Çeyrekler açıklığı
1 yıl önce

alışılagelen yayılma ölçüsü olarak genellikle kullanılan varyans veya standart sapma için mevcut olduğu bilinen dezavantajlar (ilk akla gelen; çarpıklık)...

Çebişev'in eşitsizliği
5 yıl önce

eski k standart sapma açıklığı dışında bulunamayacağını bildirir. Bu eşitsizliğin geniş bir kapsamı vardır; zira sadece ortalama ve standart sapma verilirse...

Toplumsal sapma
1 yıl önce

Sapma davranışı,  çoğunluğun onayladığının dışında kalan ayıplanan sapan davranışlarını cezalandırılan bir davranıştır. Sapma davranışlar kültürün içeriği...