Stereoskopi

Stereoskopi, bir görüntüdeki derinlik yanılsamasını, binoküler görüntünün stereopsisi vasıtasıyla oluşturmak veya geliştirmek için kullanılan bir tekniktir. Stereoskopi kelimesi Yunancada katı anlamına gelen στερεός (stereos) ve görmek için anlamına gelen σκοπέω (skopeō) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Herhangi bir stereoskopik görüntüye stereogram denir. Başlangıçta, stereogram bir stereoskop kullanılarak görüntülenebilen bir çift stereo görüntü anlamına gelmekteydi.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.