Stilus

Kısaca: Boyuncuk, Stilus olarak da bilinir, yumurtalığın tepesinden çıkan kısa veya uzun, tek veya parçalı, ucunda tepeceği taşıyan yapı. ...devamı ☟

Stilus
Stilus

Stilus ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Boyuncuk

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

çiçek
4 hafta önce

çiçeğe tutmasını; anter ise, polen oluşumunu sağlar. Ovaryum (yumurtalık), stilus (boyuncuk) ve stigma (tepecik) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Ovaryum,...

Çiçek, Anter, Bir çenekliler, Bitki, Golgi aygıtı, Kedicik, Kozalak, Kromoplast, Organel, Polen, Stigma
Dişi organ
3 hafta önce

en iç dairesini meydana getiren pistillerin toplamı. Bir pistil ovaryum, stilus (dişicik borusu) ve stigma olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Angiospermlerde...

Dişi organ, Angiosperm, Embriyo, Gymnosperm, Haploit, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karpel, Meyve, Mitoz, Nukleus, Plasenta
Süsengiller
3 hafta önce

Stamenlidir. Ginekeum 3 bileşik karpelli, 3 lokuluslu, yumurtalık alt durumludur. Stilus 3 parçalıdır. Meyve lokulusit kapsül şeklindedir. Aristeoideae Crocoideae...

Süsengiller, Bitki, Safran, Taslak, Süsen
Hodangiller
3 hafta önce

stamenler petallerin karşısındadır. Ginekeum 2 bileşik karpelli, 4 lokuluslu, stilus ginobazik, ovaryum üst durumludur. Meyve nuks, aken, nadiren drupa veya...

Hodangiller, Taksokutu, Bilimsel sınıflandırma, California, Cins, Familya, Ginekeum, Hermafrodit, Lamiales, Magnoliophyta, Magnoliopsida
Düğün çiçeğigiller
3 hafta önce

Bağlantıları: Basifiks Ovaryum Durumu: Üst durumlu Karpel Durumu: Apokarp Stilus Tipi: Kısa, basık, silindirik Stigma Tipi: Yassı, düz Plasentasyon: Basal...

Düğün çiçeğigiller, Aken, Anter, Hermafrodit, Karpel, Kordat, Meyva, Sepal, Stamen, Stigma, Çiçek
Jacquemontia
1 ay önce

yıldız şeklindedir. Filamentler (sapçıklar) şişkindir ve tüylenmiştir. Stilus tektir, stigma elipsoit ve basıktır. Meyve 8 kapaklı bir kapsüldür. Çoğunlukla...

Kapalı tohumlular
3 hafta önce

farklılaşmıştır. Dişi organda (pistil), ovaryum (yumurtalık), stigma ve stilus gibi farklılaşmış kısımlar bulunur. Uluslararası bitki bilimsel adlandırma...

Kapalı tohumlu, Taksonomi, 1638, 1715, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür, Alt âlem
Ebegümecigiller
3 hafta önce

serbest veya kaidede birleşikdir. Stamenler çok sayıda ve filamentleri stilusu saran bir tüp şeklinde (kolumna) birleşmiştir. Pistil tek, ovaryum üst...

Ebegümecigiller, Taksokutu, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Meyva, Plantae, Sepal, Stamen, Taslak