Stratejik derinlik

Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu (Strategic Depth) Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Türk dış politikası üzerine yazmış olduğu eserdir.

Stratejik derinlik

düzenle|Eylül 2007

Stratejik Derinlik adlı kitab; Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu`nun uzun emeklerini, tarihe ve medeniyete mükellef olma bilinciyle harmanladığı tefekkür hayatının olgunluk meyvesidir. Kitap soğuk savaş öncesi ve sonrası dünyadaki uluslararası sistemi tetkik etmekte ve bu demadem tebdil eden binada Türkiye`nin konumunu tartışmaktadır. Sahih bir idrakin, bir ülkenin üzerinde yükseldiği temelleri kavrayışla mümkün olduğu kanısında olan yazar; Türkiye`nin Devlet-i Ali (osmanlı mirası) mirasıyla ilişkilerini göstermekte ve medeniyet havzamızın yattığı balkanlar -anadolu - ortadoğu - kuzey afrika - batı asya bölgesiyle tarihi ve organik bağlarımızın bize yüklediği sorumluluklar dairesinde bir gelecek tasavvuru geliştirmektedir.

Kitap 3 ana kısımdan terkib olunmuştur. 1. tarihsel ve kavramsal çerçeve : siyasi/kültürel miras ve Türkiye`nin üzerine oturduğu tarihsel arkaplanın analizi ve buradan doğan potansiyel güç unsurları 2. teorik çerçeve: kademeli strateji ve havza politikaları: ülke olarak ünsiyet sahibi olduğumuz coğrafi havzalar ve bunlarla temasımızın niteliği ve muhtemellerinin incelenmesi. 3. uygulama alanları:stratejik araçlar ve bölgesel politikalar: NATO, AB, İKÖ vb. uluslararası örgütlere dair yapı analizleri, bu kurumlarda Türkiye`nin yeri ve oynadığı rollerin tespitinin ardından, Türkiye`nin 1.kısımda bahsi olunan mirası ve 2.kısımda belirtilen havzalarla olan aktüel ilişkisine binaen soğuk savaş sonrası dönemde takınması gereken kuşatıcı tavrı inşa eder.

kitabın önsözü (yayınevi sitesi)

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar