Stratigrafi

Kısaca: Stratigrafi ya da tabakabilim 1. Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur. 2. ...devamı ☟

stratigrafi
Stratigrafi

Stratigrafi ya da tabakabilim

  1. Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur.
  2. Bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeloji bölümüdür.


stratigrafi

Türkçe stratigrafi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. stratigraphy

stratigrafi

( stratum katman, graphe yazı) yerb. yerbilimin katmanları inceleyen kolu.

stratigrafi

Jeolojinin katmanları inceleyen kolu.

İlgili konular

jeoloji kaya yerkabuğu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Stratigrafi
3 yıl önce

Stratigrafi, katmanbilim ya da tabakabilim. Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden...

Stratigrafi, Jeoloji, Kaya, Taslak şablonları, Yerkabuğu, Taslak madde
Bey Dağları
3 yıl önce

Teleferik Hattı Tahtalı Dağı Zirvesi Bölgenin stratigrafisi, Uluslararası Stratigrafi Kılavuzu’ndaki Hedbers ve diğerleri (1976) tarafından belirtilmiş ilkelere...

Bey Dağları, Antalya (il), Antalya Körfezi, Kemer, Sedir, Toros Dağları, Türkiye`nin dağları, Çam, Dağcı
Paleontoloji
3 yıl önce

(bilim) kelimelerinden türemiştir. Eski varlık bilimi olan Paleontoloji; Stratigrafi, Sedimantoloji, Tarihsel Jeoloji, Biyoloji, Ekoloji, Coğrafya, Klimatoloji...

Paleontoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Hadean
3 yıl önce

oluşumuyla başlayıp, farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (en:International Commission on Stratigraphy) tarafından 4...

Neojen
3 yıl önce

ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem. Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (İngilizce İngilizce: en:International Commission on Stratigraphy)...

Neojen, Taslak şablonları, Miyoseni, Pliyosen, Taslak madde
Holosen
3 yıl önce

Grafik" (PDF) . Uluslararası Stratigrafi Komisyonu . Erişim tarihi: 23 Şubat 2020 . ^ SQS adına bu teklif Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (ICS) tarafından...

Paleontoloji tarihi
6 yıl önce

Fosiller hakkında edinilen bilgilerin artması da jeolojinin ve kısmen stratigrafinin gelişimine katkıda bulundu. Yaşamın evrimsel tarihi İngilizce Vikipedi...

Litostratigrafi
6 yıl önce

Jeolojik zaman ölçeğinin bölünmeleri, 18. ve 19. yüzyıl jeologları ve stratigrafileri tarafından tarif edilen ve kronolojik sıraya konan oluşumlardı. Jeolojik...