Streptococcus Pneumoniae

Kısaca: Pnömokok, vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türüdür. Latince adı; Streptococcus pneumoniae şeklindedir. ...devamı ☟

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus Pneumoniae

Streptococcus pneumoniae ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Pnömokok

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pnömokok
6 yıl önce

(Streptococcus pneumoniae), vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türüdür. Latince adı; Streptococcus pneumoniae...

Sultamisilin
3 yıl önce

Staphyloccus epidermis, Staphyloccus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans Gram negatif bakteriler : Haemophillus...

Sultamisilin, Bakterisit, Escherichia coli, Ester, Streptococcus pyogenes, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Clostridiu, Hidrolize
Gram boyama
3 yıl önce

Gram'dır. Bu metodu, 1884 yılında, pnömokoklar (Streptococcus pneumoniae) ile Klebsiella pneumoniae bakterilerini ayırt edebilmek için geliştirmiştir...

Gram boyama, 1884, Akyuvar, Antikor, Bakteri, Bakteriyoloji, Biyopsi, Danimarka, Empirik, Enfeksiyon, Enzim
Zatürre
3 yıl önce

gelir. En yaygın görülen organizmalar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Klebsiella pneumoniae'dir. Diğer belirti nedenleri miyokard enfarktüsü...

Zatürre, Akciğer, Bakteri, Dünya Sağlık Örgütü, Mantar, Oksijen, Virüs
Klebsiella pneumoniae
3 yıl önce

arasında gösterilebilir. Son yıllarda K. Pneumoniae nazokomiyal enfeksyonlarda önemli bir patojen olmuştur. K. Pneumonia normal olarak toprakta bulunur ve soylarının...

Endokardit
3 yıl önce

kalp kapak protezleri çevresinde yerleşir. Öteki olası etkenler: Streptococcus pneumoniae, Gram negatif enterik basiller ve mantarlar endokarditlere neden...

Endokardit, Bakteriler, Enfeksiyon, Kalp, Kan dolaşımı, Mikrop, Tıp, ,
Linezolid
6 yıl önce

öneme sahip MRSA, MSSA, vankomisine dirençli enterokok (VRE), Streptococcus pneumoniae ve diğer streptokok türlerine etkindir. VRE'ye bağlı bakteriyemi...

Linezolid, Böbrek, Enfeksiyon, Hemodiyaliz, Hipertansiyon, Karaciğer, Menenjit, Pnömoni, Protein, Vankomisin, Endokardit
Frederick Griffith
3 yıl önce

geliştirmeye çalışırken ünlü Griffith deneyini gerçekleştirmiştir. Streptococcus pneumoniae bakterisinin iki suşunu kullanarak bu deneyi yapmıştır. S suşunun...