suğra


1 .
Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş.
2 .
sıfat Bu kumaştan yapılmış olan.

Yanıtlar