1. Çok iyi
yanlışsız ve takılmadan söyleyebilecek ölçüde ezberlemek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Çok iyi ezberlemek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Yanhşsız ve hızlı olarak okuyacak ölçüde
bakmadan söyleyebilmek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Çok iyi
yanlışsız ve takılmadan söyleyebilecek ölçüde ezberlemek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ...

Antik Roma

Antik Roma, Roma kent devletinden doğan uygarlığa verilen isimdir. Yaklaşık 12 yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma uygarlığı bir monarşiden oligarşik cumhuriyete de daha sonra büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür.

İlmiye Sınıfı

İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (''Alim''in çoğulu ''Ulema''), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre.