Su Kasidesi

Kısaca: Su Kasidesi Fuzûlî`nin meşhur kasidelerinden biridir. Aruzun "fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "su" olduğu için bu şekilde adlandırılır. Fuzûlî bu kasidesini Hz.Muhammedi övmek amacıyla yazmıştır. Kaside üstün bir lirik söyleyiş ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı`nın büyük şairlerinden Fuzûlî`nin bir söz şaheseridir. ...devamı ☟

Su Kasidesi Fuzuli`nin meşhur kasidelerinden biridir. Aruzun "fa`ilatün fa`ilatün fa`ilatün fa`ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "su" olduğu için bu şekilde adlandırılır. Fuzuli bu kasidesini Hz.Muhammedi övmek amacıyla yazmıştır. Kaside üstün bir lirik söyleyiş ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı`nın büyük şairlerinden Fuzuli`nin bir söz şaheseridir.

Divan şairleri umumiyetle fikirlerini bir beyitte sona erdirirler. Fuzuli bu eserinde 31. beyitle 32. beyiti birbirine bağlıyor. İki beyitte de mahşer günü bahis konusudur. O gün insanlar Tanrı`ya hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü işlerin hesabını verecekleri için büyük bir telaş ve heyecan içinde olacaklardır. O gün Hazret-i Muhammed kendisini sevenlere şefaat edecektir.

} }

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Su kasidesi
6 ay önce

Su Kasidesi Fuzûlî'nin kasidelerinden biridir. Aruzun "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" kalıbıyla yazılmıştır. Redifi "Su" olduğu için bu şekilde...

Su kasidesi, Fuzí»lí®, Muhammed, Lirik, Redif
Su (anlam ayrımı)
3 yıl önce

2011 çıkışlı albümü. Ruhi Su - Türk halk müziği sanatçısı Su kasidesi - Fuzûlî'nin kasidelerinden biri. Su kayağı Su topu .su - Sovyetler Birliği için...

Kaside
6 ay önce

redifindeki harf ya da kelimeye göre isimler alır. Lamiyye, su kasidesi, Kerem kasidesi, Güneş kasidesi gibi Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür...

Kaside, Bayram, Beyit, Devlet, Din, Divan edebiyatı, Dua, ޞiir, Nükte
Fuzûlî
4 yıl önce

Risale-i Muammeyat (رسالهٔ معميات; Risâle-i Muammeyât); Kırk Hadis, Su kasidesi Ali Divanı Şikâyetnâme (شکايت نامه; Şikâyetnâme) kafiyeli nesir türündedir;...

Lirik şiir
6 ay önce

alanda büyük ozanlar yetişmiştir. Bu türe örnek olarak; Fuzûli'nin "Su" kasidesi, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Hayal Şehir" ve Mehmet Âkif Ersoy'un "Bülbül"...

Lirik şiir, Lirik şiir
Namık kemal
6 ay önce

vermişti. Sürgün dönüşü İstanbul’da bir kahraman gibi karşılandı. Hürriyet Kasidesi adlı eserini sürgün sonrasında tekrar başkente geldiği dönemde kaleme aldı...

Namık Kemal, Namık Kemal
Deniz Ezgisi
3 yıl önce

ayrıca Doğu Ortodoks kanon müziğinin ilk ilahisini oluşturur ve buna Musa Kasidesi veya Ezgisi denir. Roma Katolikleri de bunu ayinlerinde kullanıp buna Musa'nın...

II. Bayezid
6 ay önce

göndererek II. Bayezid'i tebrik ettiler. Necati Bey'in diye başlayan bir kasidesi bulunmaktadır. Böylece Boğdan'ın Karadeniz'e kıyısı kalmadı. Doğrudan İstanbul'dan...

II. Bayezid, 10 Eylül, 11 Ağustos, 1447, 1448, 1473, 1481, 1482, 1484, 1491, 1492