Suat Hayri Ürgüplü

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 28.10.1961 - 6.11.1963 Suat Hayri Ürgüplü 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1926 yılında bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türk-Yunan Ahali Değiş-Tokuşu mahkemelerinde çalıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu ( 1929-1932).1939 ve 1943'te Kayseri Milletvekili seçildi.

Suat Hayri Ürgüplü kaç yaşında?

Suat Hayri Ürgüplü öldüğünde, 78 yaşındaydı.
Suat Hayri Ürgüplü, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 79. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 174 gün vardı.
Suat Hayri Ürgüplü'nün burcu Aslan burcuydu.
Hayır, Suat Hayri Ürgüplü 12/27/1981 tarihinde öldü.

Suat Hayri Ürgüplü hakkında detaylı bilgi

Suat Hayri Ürgüplü (d. 1903 - ö. 26 Aralık 1981) Türk devlet ve siyaset adamı. 1903’te Şam’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Hukuk Mektebini (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini) bitirdi (1926). İstiklal Savaşından sonra kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesinde tercümanlık yaptı. 1929 yılında İstanbul Ticaret Mahkemesinde hakim olarak vazifelendirildi. Bu vazifeye devam ederken 1939 senesinde Kayseri milletvekilliğine seçildi. 1943 seçimlerinde tekrar Kayseri milletvekili olarak TBMM’ye giren Suad Hayri Ürgüplü, Mart 1943’te kurulan İkinci Rüşdü Saraçoğlu hükumetinde gümrük ve tekel bakanı olarak vazife aldı. Şubat 1946’da bu vazifesinden istifa etti. Bir kahve yolsuzluğu sebebiyle Yüce Divanda yargılandıysa da aklandı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Kayseri milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde Türk heyeti başkanlığı, Meclis grup başkanlığı, TBMM ikinci başkanlığı yaptı. Milletvekilliğinden ayrılarak 1952’de Bonn, 1955’te Londra, 1957’de Washington, 1960’ta Madrid büyükelçiliklerinde bulundu.

1961 seçimlerinde Adalet Partisi (AP) listesinden bağımsız Kayseri Senatörü seçildi. 1961-63 seneleri arasında Cumhuriyet Senatosu başkanlığı yaptı. İsmet İnönü başkanlığındaki koalisyon hükumetinin düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından partilerüstü bir hükumet kurmakla vazifelendirildi. Adalet Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve Millet Partisi (MP) milletvekillerinden meydana gelen bir hükümet kurdu.

Şubat 1965’te kurulan bu hükumetin başkanlığını Ekim 1965’e kadar sürdürdü. 1965 sonbaharında yapılan genel seçimlerde AP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından senatörlük süresi dolduğu için 1966’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne tayin edildi. 1966-1972 seneleri arasında kontenjan senatörlüğü yapan Suad Hayri Ürgüplü, 1972’de İkinci Nihad Erim hükumetinin düşmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından hükümeti kurmakla vazifelendirildi. Fakat kabineye almak istediği bakanlar konusunda Sunay’la anlaşamayarak görevi iade etti. Aynı yıl senato üyeliği süresi dolduktan sonra siyasi hayattan çekildi. 26 Aralık 1981’de İstanbul’da öldü.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Suad Hayri Ürgüplü

Suat Hayri Ürgüplü (1903, Şam - 26 Aralık 1981, İstanbul) 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. I. Dünya Savaşı'na katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'nin oğludur.

Münib Hayri Ürgüplü

Münib Hayri Ürgüplü (d. 1905, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye) - (ö. 5 Haziran 1979), Türk siyasetçi.

Ürgüplü Hükümeti

29- Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965-7.10.1965) Başbakan: Suat Hayri Ürgüplü (C.S. Üyesi, Kayseri, Bağımsız) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Süleyman Demirel (TBMM dışından) Devlet Bakanı: Hüseyin Ataman (Ankara, MP) Devlet Bakanı: Mehmet Altınsoy (Niğde, ...

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.

Ürgüplü Mustafa Hayri

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (d. 1867- ö. 1921), 1914-1916 yılları arasında şeyhülislamlık yapmış, Osmanlı din ve siyaset adamı.

İsmet İnönü

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı askeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orgenerali, siyasetçisi ve ikinci cumhurbaşkanı. Ziştovi eşrafından Zühtü Efendinin kızı olan İstanbul-Süleymaniye doğumlu Mevhibe Hanım'ın eşi. Ömer İnönü, Erdal İnönü ve Özden Toker'in babası.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti parlementosuna verilen isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet ...

Osman Bölükbaşı

Osman Bölükbaşı (1913, Mucur - 6 Şubat 2002, Ankara, lakapları: Nazar Boncuğu, "TRT Osman") uzun ömrü, renkli kişiliği, hazır cevaplılığı ve sürekli muhalefet anlayışı ile Türkiye siyasetinde iz bırakmış bir siyasetçidir. Halk arasında Anadolu Fırtınası lakabıyla ...

Adalet Partisi Dönemi

Hareketli Yıllar ve AP Dönemi. 14 Ekim 1961’de yapılan ilk seçimlerde, emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala’nın liderliğindeki Adalet Partisi ile ihtilal hükümetinin Maliye Bakanlığını yapan Ekrem Alican’ın liderliğindeki Yeni Türkiye Partisi, DP’nin 1957 yılında aldığı ...

Galatasaray Lisesi

Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Sultan İkinci Beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "Galata Sarayı" olarak anılmaya başlar. Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul'un yeniden yapılanmasıyla birlikte, ...

II. Saraçoğlu Hükümeti

14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: ...

1965

1965 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.

20 Şubat

20 Şubat Gregorian Takvimine göre yılın 51. günüdür. Sonraki sene için 314 gün var (Artık yıllarda 315).