Suat Hayri Ürgüplü

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI GÖREV SÜRESİ: 28.10.1961 - 6.11.1963 Suat Hayri Ürgüplü 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam'da doğdu. Galatasaray Lisesinden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1926 yılında bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türk-Yunan Ahali Değiş-Tokuşu mahkemelerinde çalıştı. İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu ( 1929-1932).1939 ve 1943'te Kayseri Milletvekili seçildi.

Suat Hayri Ürgüplü

Suat Hayri Ürgüplü (d. 1903 - ö. 26 Aralık 1981) Türk devlet ve siyaset adamı. 1903’te Şam’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Hukuk Mektebini (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini) bitirdi (1926). İstiklal Savaşından sonra kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesinde tercümanlık yaptı. 1929 yılında İstanbul Ticaret Mahkemesinde hakim olarak vazifelendirildi. Bu vazifeye devam ederken 1939 senesinde Kayseri milletvekilliğine seçildi. 1943 seçimlerinde tekrar Kayseri milletvekili olarak TBMM’ye giren Suad Hayri Ürgüplü, Mart 1943’te kurulan İkinci Rüşdü Saraçoğlu hükumetinde gümrük ve tekel bakanı olarak vazife aldı. Şubat 1946’da bu vazifesinden istifa etti. Bir kahve yolsuzluğu sebebiyle Yüce Divanda yargılandıysa da aklandı. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Kayseri milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde Türk heyeti başkanlığı, Meclis grup başkanlığı, TBMM ikinci başkanlığı yaptı. Milletvekilliğinden ayrılarak 1952’de Bonn, 1955’te Londra, 1957’de Washington, 1960’ta Madrid büyükelçiliklerinde bulundu.

1961 seçimlerinde Adalet Partisi (AP) listesinden bağımsız Kayseri Senatörü seçildi. 1961-63 seneleri arasında Cumhuriyet Senatosu başkanlığı yaptı. İsmet İnönü başkanlığındaki koalisyon hükumetinin düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından partilerüstü bir hükumet kurmakla vazifelendirildi. Adalet Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve Millet Partisi (MP) milletvekillerinden meydana gelen bir hükümet kurdu.

Şubat 1965’te kurulan bu hükumetin başkanlığını Ekim 1965’e kadar sürdürdü. 1965 sonbaharında yapılan genel seçimlerde AP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından senatörlük süresi dolduğu için 1966’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne tayin edildi. 1966-1972 seneleri arasında kontenjan senatörlüğü yapan Suad Hayri Ürgüplü, 1972’de İkinci Nihad Erim hükumetinin düşmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından hükümeti kurmakla vazifelendirildi. Fakat kabineye almak istediği bakanlar konusunda Sunay’la anlaşamayarak görevi iade etti. Aynı yıl senato üyeliği süresi dolduktan sonra siyasi hayattan çekildi. 26 Aralık 1981’de İstanbul’da öldü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar