Sublimleşme

Sublimleşme Kimyada, bir katı maddenin sıvı hale geçmeden direkt gaz veya buhar haline (bazan buhar halinden tekrar katı hale) geçmesi olayı. Mesela, laboratuvarda, içinden soğuk su geçirilebilen dibi yuvarlak bir şişe ile üstü kapatılmış porselen bir kaba, bir miktar iyod konup, porselen kap ısıtılırsa iyod buharları teşekkül eder ve sonra bu buharlar cam şişenin dibinde katılaşır. En bilinen süblime maddeler olarak kar ve kırağı söylenebilir. Bunlar havadaki su buharının direkt katı hal

Sublimleşme

Sublimleşme Kimyada, bir katı maddenin sıvı hale geçmeden direkt gaz veya buhar haline (bazan buhar halinden tekrar katı hale) geçmesi olayı. Mesela, laboratuvarda, içinden soğuk su geçirilebilen dibi yuvarlak bir şişe ile üstü kapatılmış porselen bir kaba, bir miktar iyod konup, porselen kap ısıtılırsa iyod buharları teşekkül eder ve sonra bu buharlar cam şişenin dibinde katılaşır. En bilinen süblime maddeler olarak kar ve kırağı söylenebilir. Bunlar havadaki su buharının direkt katı hale geçmesiyle teşekkül ederler.

Damıtma ve kristallendirme gibi saflaştırma metodlarına nazaran, sublimasyon nispeten az bir endüstriyel tatbik sahasına sahiptir. Yüksek bir sıcaklık gereken, böylece maddenin bozunması söz konusu olan damıtmalarla, çözücü kullanımında bazı zorlukların doğduğu kristallendirme işlemleri yerine sublimasyona başvurulur. Keza sublimasyon, maddenin gaz fazında reaksiyona gireceği veya böyle bir reaksiyon ortamından saf bir ürünün alınacağı durumlarda da faydalıdır. Süblimleşmeye konu olan maddeler metalik magnezyumdan, antrasen ve salisilik asit gibi organik maddelere kadar değişir. Alelade bir ısıtma kabı ve sistireli geniş soğutma tüpleri (veya geniş toplama yüzeyli kaplar) kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar