Substitution

Substitution

1. anlamı yerine geçme, ikame, yer değiştirme, vekil tayin etme, yerini alan şey, yerine koyma.
2. anlamı yerine koyma. ornatma.
3. anlamı yerine koyma. ornatma. yerine geçme. yerini alma. başkasının yerine koyma. değiştirme.

Substitution

Substitution İngilizce anlamı ve tanımı

Substitution anlamları

  1. (noun) The act of substituting or putting one person or thing in the place of another; as, the substitution of an agent, attorney, or representative to act for one in his absense; the substitution of bank notes for gold and silver as a circulating medium.
  2. (noun) The act or process of substituting an atom or radical for another atom or radical; metethesis; also, the state of being so substituted. See Metathesis.
  3. (noun) The state of being substituted for another.
  4. (noun) The office or authority of one acting for another; delegated authority.
  5. (noun) The designation of a person in a will to take a devise or legacy, either on failure of a former devisee or legatee by incapacity or unwillingness to accept, or after him.
  6. (noun) The doctrine that Christ suffered vicariously, being substituted for the sinner, and that his sufferings were expiatory.

Substitution tanım:

Kelime: sub·sti·tu·tion
Söyleniş: "s&b-st&-'tü-sh&n, -'tyü-
İşlev: noun
Kökeni: Middle English substitucion, from Middle French substitution, from Late Latin substitution-, substitutio, from substituere
1 a : the act, process, or result of substituting one thing for another b : replacement of one mathematical entity by another of equal value
2 : one that is substituted for another
- sub·sti·tu·tion·al /-shn&l, -sh&-n&l/ adjective
- sub·sti·tu·tion·al·ly adverb
- sub·sti·tu·tion·ary /-sh&-"ner-E/ adjective

Substitution ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Commutation, Exchange, Permutation, Replacement, Switch, Transposition,

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. sustitución, antonomasia, subrogación, substitución, suplantación, suplencia; cambio

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. substitution, remplacement

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ersetzung; Einsetzung, Verwendung

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sostituzione

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. substituição, troca de lugar

Substitution

i. yerine koyma, yerine geçme, ikame, vekil tayin etme, yerini alan şey, yer değiştirme

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin İngilizce karşılığı.
(f) n. substitution, replacement, change

Substitution

Almanca Substitution kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. replacement; act or instance of substituting

Substitution

İngilizce Substitution kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. vervanging

Substitution

n. replacement; act or instance of substituting n. substitution, replacement, surrogation n. substitution, replacement, change

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (général) vervanging (f) 2. (action) vervanging (f)

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin Almanca karşılığı.
n. austauschen

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin İtalyanca karşılığı.
1. (général) sostituzione (f); rimpiazzo (m) 2. (action) sostituzione (f)

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin Portekizce karşılığı.
1. (général) substituição (f) 2. (action) substituição (f)

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin İspanyolca karşılığı.
1. (général) reemplazo (m); sustitución (f) 2. (action) substitución (f); reemplazo (m)

Substitution

Fransızca Substitution kelimesinin Türkçe karşılığı.
[la] başkasının yerine koyma, değiştirme; ornatma

Substitution

Almanca Substitution kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. sostituzione (f)

Substitution

Almanca Substitution kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. vekillik (f), ornatma (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sezar şifrelemesi
3 yıl önce

tekniğidir. Tarihin ilk kriptolojik fikirleri İngilizce'de transposition and substitution cipher adını taşır, yani yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi...

Sezar şifrelemesi, Sezar şifrelemesi
Wolfgang Scharlipp
6 yıl önce

Türkolog, Tibetolog ve Hindologdur. Untersuchungen zur Morphologie und Substitution türkeitürkischer Neologismen, Hamburg 1978 Auxiliarfunktionen von Hauptverben...

Kenneth Arrow
3 yıl önce

ignorance,” Technical Report 6, Stanford University (İngilizce) 1954, Import Substitution in Leontief Models 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Kenneth Arrow, 1921, 1972, 23 Ağustos, Nobel, Arrow'un imkansızlık teoremi, Arrow-Pratt katsayısı, Arrow-Debreu dengesi
The Big Bang Theory
3 yıl önce

Opener Fluctuation" "The Cruciferous Vegetable Amplification" "The Zazzy Substitution" "The Hot Troll Deviation" "The Desperation Emanation" "The Irish Pub...

Arz ve talep
3 yıl önce

davranışları teorisinden de çıkartmıslardır. Bunlardan birisi ikame etkisi (substitution effect) olur. Yine diğer her şey aynı kaldığı ve piyasada bulunan bir...

Arz ve talep, Arz, Ekonomi, Eqilubrium Point, Finans, Mikroekonomi, Talep, Taslak, Serbest piyasa, Alfred Marshall
Floroantimonik asit
3 yıl önce

"Chemistry and spectroscopy in strongly acidic solutions: electrophilic substitution at alkane-carbon by protons". Chemical Communications. Cilt 1967. ss...

Aes
3 yıl önce

belirtilen algoritma AES olarak anılacaktır. AES, Değiştirme-Karıştırma (Substitution-Permutation) olarak bilinen tasarım temeline dayanır. Öncülü DES ise...

AES, Algoritma, Belçikalı, DES, Şifreleme, Joan Daemen, Vincent Rijmen
Optik illüzyon
3 yıl önce

Bruyer, R., De Volder, A.G. (2005). The Ponzo illusion using auditory substitution of vision in sighted and early blind subjects. Perception, 34, 857–867...