Subtropikal

Kısaca: Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağının hemen kuzey ve güney sınırında kuzey ve güney 23.5 °'paralellerinde yer alan Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi ile sınırlanmış coğrafik bölgelerdir. 'Subtropikal' terimi tropikal ve astropikal kuşağa komşu olan ve genellikle her iki yarım kürede 36 ve 44 pararlelleri arasında yer alan ancak bazen daha üst paralellerde de görülen iklim bölgelerini ifade eder. ...devamı ☟

subtropikal
Subtropikal

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Subtropikal iklim
3 yıl önce

Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağının hemen kuzey ve güney sınırında kuzey ve güney 23.5 °'paralellerinde yer alan Yengeç dönencesi ve Oğlak...

Astara, Azerbaycan
3 yıl önce

çok yakın olup Astara şehrine yürüyerek geçilebilir. Astara, nemli bir subtropikal iklime sahiptir. Televizyon Kulesi 1980'lerin başında televizyon yayını...

Florida Keys
6 yıl önce

5'uncu enlemler arasında bulunur. Bu özellikleri nedeniyle adalarda subtropikal iklim yaşanır. Adalar "Overseas Highway" adlı yolla birbirine bağlanır...

Alaca Çakır Kuşu
6 yıl önce

Gine ve Solomon Adaları'nda bulunur. Doğal habitatları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanları ve subtropikal veya tropikal nemli dağ ormanlarıdır....

Ixobrychus cinnamomeus
6 yıl önce

türüdür. Pakistan'dan Çin ve endonezya'ya doğru Asya'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde üreyen küçük bir balıkçıldır. Boyu ortalama 38 cm olan bu...

Sulawesi çakır kuşu
6 yıl önce

bir kuş türü. Endonezya'ya özgüdür. Doğal habitatları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanları ve subtropikal veya tropikal nemli dağ ormanlarıdır....

Çizgili arı şahini
6 yıl önce

ve Filipinler'de bulunur. Doğal habitatları subtropikal veya tropikal nemli ova ormanları ve subtropikal veya tropikal nemli dağ ormanlarıdır. BirdLife...

Defnegiller
3 yıl önce

yayılmış, bir kısmı da subtropikal ve ılıman bölgelerde yayılmış 30-35 cins ve 2500 kadar tür ihtiva eder. Tropik ve subtropikal bölgelerde yayılmış 32...

Defnegiller, Taksokutu, Bilimsel sınıflandırma, California, Cinnamomum, Cins, Defne, Familya, Hermafrodit, Magnoliophyta, Magnoliopsida