Suhreverdi

Türk tarihinde tasavvuf ve tarikatlar

Dünyadaki bütün dinlerin kalbî, ruhî ve ahlâkî yönü vardır. Bunun yaygın adına ise Mistizm denir. Mistik faaliyetlerin bizim medeniyetimizdeki adı ise Tasavvuftur.

İskender Mirza

Sahipzade Seyid İskender Ali Mirza (13 Kasım 1899-12 Kasım 1969), Pakistan Dominyonunun son genel valisi ve Pakistan'ın ilk cumhurbaşkanı.

Alaettin Çelebi

Alaeddin Çelebi