Sulama

Kısaca: Kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek tarımsal verim ve kalite açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak yanlış sulama uygulamaları... ...devamı ☟

sulama
Sulama

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek tarımsal verim ve kalite açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak yanlış sulama uygulamaları sonucunda ciddi boyutlara ulaşabilen çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tabansuyu yükselmesi, tuzluluk, gübre ve kimyasal ilaç kalıntılarının sulama suyuyla derine inmesi, sulamadan dönen suların tuz konsantrasyonlarını artırarak yeraltı ve yerüstü sularına karışması, iz elementlerin su kaynaklarında birikmesi, toprak erozyonu ve bu sulardan yararlanan canlılar (bitki, hayvan ve insan) üzerinde hastalık ve zararların oluşması, yanlış sulama uygulamalarından kaynaklanan temel çevre sorunlarıdır. Ekim nöbeti planlamasının yapılmadığı geleneksel tarım yöntemlerinde, topraktaki bitki besin maddelerinin tek yönlü tüketilmesi, toprak verimliliğinin azalmasına, kötüleşmesine, toprakta hastalık ve zararlıların çoğalmasına ve erozyonun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Tarımsal üretimde bilinçsiz ve aşırı miktarda kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar da çevre üzerinde oldukça olumsuz etkiler yaratmaktadır.

sulama

1 . Sulamak işi.
2 . Arklar veya savaklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma.

sulama

Türkçe sulama kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. irrigation

sulama

sulamak eylemi: bahçeyi sulamayı unutmuş . arklar ya da savaklar yardımı ile su akıtarak herhangi bir toprak bölgesini kuraklıktan kurtarma.

sulama

Türkçe sulama kelimesinin Fransızca karşılığı.
arrosage [le], irrigation [la], affusion [la]

sulama

Türkçe sulama kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Berieselung, Bewässerung, Irrigation, Sprengung, Überrieselung, Wässerung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sulama
3 yıl önce

Sulama, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun yapay olarak getirilmesi işlemidir. Başka bir tanımla, sulama, "kontrollü...

Yer fıstığı
3 yıl önce

ve korunması açısının da bilgi gerektiren bir uygulamadır. Sulama zamanının ve bir sulamada verilmesi gereken su miktarının bilinmesi için bitki gelişme...

Yer fıstığı, Yer fıstığı
Yazıcı Barajı
3 yıl önce

Altınçayır Deresi üzerinde, sulama amacıyla 1995-2001 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Yazıcı Barajı sulama kanallarının hizmete geçmesiyle...

Yazıcı Barajı, 1995, 2001, Adıgüzel Barajı, Afşar Barajı, Akdeniz Bölgesi, Akkaya Barajı, Akköy Barajı, Alakır Barajı, Almus Barajı, Altınapa Barajı
Kurtboğazı Barajı
3 yıl önce

Kurtboğazı Barajı, Ankara'da, Kurtboğazı Çayı üzerinde, sulama ve içme suyu temini amacı ile 1963 - 1967 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak...

Kurtboğazı Barajı, 1963, 1967, Ankara (il), Kurtboğazı Çayı
Asartepe Barajı
6 yıl önce

Ankara'da, İlhan Çayı üzerinde, Çanıllı Beldesi sınırları içerisinde, sulama amacı ile 1975-1980 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde...

Asartepe Barajı, í–ksüz maddeler (Ekim 2006), 1975, 1980, Ankara (il), Bağlantı tanıtmak, İlhan Çayı
Yaylakavak Barajı
6 yıl önce

Yaylakavak Barajı, Aydın'da, Kocaçay üzerinde, sulama amacıyla 1991-1996 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın...

Yaylakavak Barajı, 1991, 1996, Adıgüzel Barajı, Afşar Barajı, Akdeniz Bölgesi, Akkaya Barajı, Akköy Barajı, Alakır Barajı, Almus Barajı, Altınapa Barajı
Altunhisar Barajı
6 yıl önce

Altunhisar Barajı, Niğde'de Karamanlı Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Toprak gövde dolgu tipi olan...

Murtaza Barajı
6 yıl önce

Murtaza Barajı, Niğde'de, Suludere üzerinde sulama amacıyla 1986-1992 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde...

Murtaza Barajı, 1986, 1992, Adıgüzel Barajı, Afşar Barajı, Akdeniz Bölgesi, Akkaya Barajı, Akköy Barajı, Alakır Barajı, Almus Barajı, Altınapa Barajı