Sulh

Sulh ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Barış

Diğer anlamları

sulh

Türkçe sulh kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Sulh] n. peace

sulh

barış.

sulh

Türkçe sulh kelimesinin Fransızca karşılığı.
paix [la]

sulh

Türkçe sulh kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sühne

sulh

Barış:
"Yurtta sulh, cihanda sulh."- Atatürk.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
sulh olmak

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sulh ilgili konular

 • Dara

  Dara eski İran krallarından Keyaniyan Sülalesinin dokuzuncu ve son hükümdarı. Darab’ın oğludur. Babasının ölümünden sonra İran tahtın
 • Ehl-i kitab

  Ehl-i Kitab kitap verilen, kitap sahibi manasına Yahudi, Hıristiyanlara ve kendilerinde Ehl-i kitab şüphesi bulunan Mecusilere verilen isim.İslam
 • Otağ

  Padişahlara ve beylere mahsus büyük süslü çadır. Farsça çetr. Arapça hayme denilen otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüm
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Yed-i emin

  Bir malı mülkiyetine geçirmek maksadıyla değil, sahibinin naibi olarak, sahibine iade etmek maksadıyla elinde bulunduran şahıs. Bir malı gasb
 • Yezid

  Yezid Emevi halifelerinin ikincisi. Eshab-ı kiramdan hazret-i Muaviye'nin oğludur. 646 (H.26)da Şam'da doğdu. Babası Suriye Valisiyken doğan Yez
 • Eskişehir

  Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi
 • Kadı

  Kadı, İslam hukukunda yargıca verilen ad. Şer-i esaslara göre davaları ve uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan kişi. Kadılar veliy-ü
 • Murabaha

  Murabaha, İslam hukukunda bir satış türüdür. Alış fiatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış muamelesidir.İsl