Sulky

Sulky

1. anlamı asık yüzlü, aksiliği tutmuş, suratlı, küsmüş; kasvetli, sulkinessasık suratlılık, sulkilyasık suratla, atlı araba, somurtkan; küskün, somurtkan; sulky plow oturacak yeri ve tekerlekleri olan pulluk, tek kişilik iki tekerlekli ve tek atlı hafif araba.
2. anlamı somurtkan. küskün.
3. anlamı somurtkan. küskün. iki tekerlekli yarış arabası.

Sulky

Sulky İngilizce anlamı ve tanımı

Sulky anlamları

  1. (noun) Moodly silent; sullen; sour; obstinate; morose; splenetic.
  2. (a.) A light two-wheeled carriage for a single person.

Sulky tanım:

Kelime: sulky
Söyleniş: 's&l-kE
İşlev: adjective
Kökeni: probably alteration of obsolete sulke sluggish
1 a : sulking or given to spells of sulking b : relating to or indicating a sulk a sulky expression
2 [2sulky] : having wheels and usually a seat for the driver a sulky plow
synonym see SULLEN
- sulk·i·ly /-k&-lE/ adverb
- sulk·i·ness /-kE-n&s/ noun

Sulky ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Huffish,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.