Sultan

Kısaca: İslâm devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar” mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünnî kısmına âit bir ünvandır. Kelime, Süryâniceden alınmış olup, iktidar sâhibi demektir. Daha sonraları hâkimiyet, delil ve burhan mânâsına da alınmıştır. Sultan ünvânını ilk defâ 2. asrın ilk yıllarında, Gazne’de hükümdar bulunan Mahmûd İbn-il Emir Sebüktekin kullandı. ...devamı ☟

Sultan
Sultan

Sultan Haritası

Sultan İslam devletlerinde hükümdara verilen unvan. "Padişah, hakan, han, hükümdar" manalarındadır.

Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünni kısmına ait bir unvandır. Kelime, Süryanice'den alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Daha sonraları hakimiyet, delil ve burhan manasına da alınmıştır. Sultan unvanını ilk defa 2. asrın ilk yıllarında, Gazne'de hükümdar bulunan Mahmud İbn-il Emir Sebüktekin kullandı.

Hilafet, Emevi ve Abbasi sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslam devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denildi.

Sultanlık Gaznelilerden, Selçuklulara ve onlardan da Osmanlılara geçti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beye, Abbasi hilafet merkezini Şii Büveyh oğullarının tahakkümü altından kurtardığından Abbasi halifesi tarafından Karaların ve Denizlerin Sultanı unvanı verilmişti. Haçlılara karşı kahramanca müdafaasıyla şöhret bulan Kılıç Arslan, Sultan-ı İklim-i Rum lakabıyla meşhurdur.

Osmanlı Sultanları, Orhan Gaziden itibaren kitabelerinde hep sultan tabirini kullandılar. Sikke üzerinde ilk defa sultan sıfatını kullanansa Birinci Murad Handır. Emir Süleyman'ın sikkelerinde yalnız 'Emir Süleyman' ibaresi görülür. Çelebi Sultan Mehmed, Sultan ve Sultan-ı Azam, Es-Sultan-ül Melik-ül Azam ibaresi bulunan ve Akçe-i Osmani denilen gümüş sikkeleri kestirdi. İkinci Murad Hanın bazı sikkelerinde Sultan ünvanı bulunduğu gibi, halefleri de paralarında bu tabiri bol miktarda kullanmışlardır. Sultan Çelebi Mehmed'e kadar Osmanlı padişahları için resmi kayıtlarda Sultan yerine 'Bey' ünvanı kullanılmıştır. Sultan kelimesi Sultan-üs-Selatin, Sultan-ül-Mücahidin, Sultan-ül-Guzat, Emir-ül-Kebir unvanları gerek tazimen, gerek umumi surette padişahlar hakkında kitaplara ve kitabelere yazılmıştır.

Abbasi Halifesi, Sofya'nın fethi üzerine Murad Hüdavendigar'a yazdığı mektupta Sultan-ül-Guzat, El-Mücahidin' diye hitap ediyordu.

Batı dillerinde mutlak manada Sultan kelimesi, yalnız İstanbul'da oturan padişah manasına gelir. Türkler ise kendi hükümdarlarına yalnız kullanırken Sultan değil, Padişah derler. Sultan kelimesini, ancak isimle beraber, Sultan Osman, Sultan Abdülaziz şeklinde kullanır veya Murad Han, Abdülmecid Han derler. Yalın kelime olarak 'Padişah' kullanırlardı.

Padişah, Türk imparatoru sıfatıyla hakan, İslam imparatoru sıfatıyla sultandı. Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları için de isminden sonra, Hadice Turhan Sultan'da olduğu gibi sultan ünvanı kullanılırdı.

Osmanlılarda sultan

Sultan tabiri Osmanlı Padişahlarının erkek evlatlarına,kızlarına,padişah validelerine hatta ailelerine kadar teşmil edilmiştir.Bu ünvanın padişahların erkek erkek çocuklarında isim evveline kızlarında isim sonunda gelmesi adet olmuştu.ilk osmanlı padişahlarınnın kızlarına hatun denilmekte iken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sultan denilmeye başlanmıştır.Sultan doğar doğmaz ilk olarak Darüssaade Ağasına haber verirdi.Ağa oda lalası vasıtasıyla silahtar ağaya haberi gönderirdi oda padişahın bir kız çocuğu olduğunu sarayda ilan ederdi.Bu haber üzerine enderunda bulunan her odada doğum şerefine üç kurban kesilerek sultanın doğumu kutlanırdı.Bu arada Sarayın deniz kıyısında bulunan toplar günde beş defa tekrarlanmak üzere üçer kez atış yaparlar böylece doğum halka ve devlet ricalkine duyrulurdu.Doğum haberini alan sadrazam ertesi gün divan azalarıyla saraya gelerek padişahı tebrik ederdi.Ziyafette gelenlere nefis şerbetler altın,gümüş ve billur kaplarda ikram olunurdu."

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. sultán

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sultan, souverain de l'empire ottoman; prince de certains pays musulmans; roi

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sultan

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sultano

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. sultão (chefe muçulmano; no passado- rei turco)

Sultan

i. sultan, padişah, paçalı tavuk

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. sultan, sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire

Sultan

Almanca Sultan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire

Sultan

Türkçe Sultan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire
n. sultan, sovereign of a Muslim country; former sovereign of Turkey
n. sultan, sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire

Sultan

Flemenkçe Sultan kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. sultan

Sultan

İngilizce Sultan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. sultan (moslem heerser; vroeger: turkse heerser)

Sultan

n. sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire
n. sultan, sovereign of a Muslim country; former sovereign of Turkey
n. sultan, sovereign of a Muslim country; any of the rulers of the former Ottoman Empire

Sultan

Flemenkçe Sultan kelimesinin Fransızca karşılığı.
(adel - man) sultan (m)

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(noblesse - homme) sultan (m)

Sultan

müslüman, özellikle sünni hükümdarların kullandıkları san, padişah.
padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen san.
kimi bektaşi azizlerine verilen ad.

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. sultan

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(noblesse - homme) sultano (m)

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin Portekizce karşılığı.
(noblesse - homme) sultão (m)

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(noblesse - homme) sultán (m)

Sultan

Fransızca Sultan kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] sultan

Sultan

Almanca Sultan kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. sultan (m)

Sultan

Almanca Sultan kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. sultano (m)

Sultan

Almanca Sultan kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. sultán (m)

Sultan

Almanca Sultan kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. sultan (m), hükümdar (m)

Sultan

Türkçe Sultan kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] sultan

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kösem Sultan
3 yıl önce

Valide Sultanlar ve Harem İstanbul: Timaş Yayınları, ^ a b Özlem Kumrular, Kösem Sultan, 1. baskı, s. 108 ^ "Üsküdar Çinili Kösem Valide Sultan Camii"...

Kösem Sultan, 1590, 1651, Beylerbeyi, Bosna, Cinci Hoca, Genç Osman, I. Ahmet, I. Mustafa, I. İbrahim, II. Osman
Hürrem Sultan
3 yıl önce

Selim ile Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir'in annesi, Haseki Sultan. Renkli hayatı ile efsaneleşmiş;...

Hürrem Sultan, 1184, 1506, 1520, 1558, 16. yüzyıl, 1939, Bursa, II. Selim, Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman
Mihrişah Valide Sultan
3 yıl önce

kızı olan Mihrişah Sultan, sarayda Gürcü Güzeli olarak anılmaktaydı. 1789 yılında oğlu III. Selim'in tahta çıkması üzerine valide sultan oldu. 1795 yılında...

Mihrişah Valide Sultan, Mihrişah Valide Sultan
Esmehan Sultan
3 yıl önce

bilinmektedir. Annesi sultan (pâdişah kızı) olduğu için "Hanım Sultan" unvanı almıştı. Sultanzâde Mahmut (1585): Esmehan Sultan'ın ve onun ikinci zevcinin...

Esmehan Sultan, II. Selim, Kanuni, Osmanlı Devleti, Sokullu Mehmed Paşa, Çerkez, VikiProje Türk tarihi
Ayşe Hafsa Sultan
3 yıl önce

Gerçekten de Yavuz Sultan Selim'in eşlerinden birisinin Mengli Giray'ın kızı, Beyhan Sultan, Hâfize Sultan ile Devlet-Şah (Yenişah) Sultan’ın annesi olan Âişe...

Ayşe Hafsa Sultan, Ayşe Hafsa Sultan
Hatice Turhan Sultan
3 yıl önce

bunun üzerine sultanları Edirne’ye sürdü. Turhan Sultan kendi oğluyla odaya kapandı. I. İbrahim'ın tahttan indirilmesinden sonra Turhan Sultan ve kayınvalidesi...

Pîr Sultan Abdal
6 yıl önce

edilerek ölen Pîr Sultan Abdal'ın ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 yılları arasındaki bir tarih olduğu sanılmaktadır. Ayrıca Pîr Sultan Abdal, şiirlerinde...

Bezmiâlem Valide Sultan
6 yıl önce

en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir...

Bezmiâlem Valide Sultan, 1807, 1839, 1842, 1843, 1845, 1850, 1853, 1855, 2 Mayıs, Abdülmecit