Sultan

İslâm devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar” mânâlarındadır. Sultan tâbiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünnî kısmına âit bir ünvandır. Kelime, Süryâniceden alınmış olup, iktidar sâhibi demektir. Daha sonraları hâkimiyet, delil ve burhan mânâsına da alınmıştır. Sultan ünvânını ilk defâ 2. asrın ilk yıllarında, Gazne’de hükümdar bulunan Mahmûd İbn-il Emir Sebüktekin kullandı.

SULTAN (almanca) türkçe anlamı
1. i. sultan (m)
2. hükümdar (m)
SULTAN (fransızca) türkçe anlamı
3. [le] sultan
SULTAN (inglizce) türkçe anlamı
4. i. sultan
5. padişah
6. paçalı tavuk
SULTAN (türkçe) anlamı
7. müslüman
8. özellikle sünni hükümdarların kullandıkları san
9. padişah
10. padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen san.
kimi bektaşi azizlerine verilen ad.
SULTAN (türkçe) anlamı
11. Müslüman
12. özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan
13. padişah. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Bazı Bektaşi azizlerine verilen ad.
14. 2. anlamı sultan
15. Türkiye asıllı ayakları tüylü ve beyaz tepeli bir çeşit paçalı tavuk
16. sultanate sultanlık padişahlık
17. padişah
18. sultan
19. 3. anlamı sultan.
20. 4. sultan. padişah. türkiye asıllı ayakları tüylü ve beyaz tepeli bir çeşit paçalı tavuk. sultanate (i.) sultanlık padişahlık.
SULTAN (türkçe) anlamı
21. (Arapça) Kadın ismi - Padişah
22. hükümdar
1.

Sultan İngilizce anlamı ve tanımı

Sultan anlamları
    (noun) A ruler
2. or sovereign
3. of a Mohammedan state
4. specifically
5. the ruler of the Turks
6. the Padishah
7. or Grand Seignior
8. -- officially so called.
Sultan tanım:
Kelime: sul·tan
9. Söyleniş: 's&
10. l-t&
11. n
12. İşlev: noun
13. Kökeni: Middle French
14. from Arabic sultAn
15. : a king or sovereign especially of a Muslim state
16. - sul·tan·ic /s&
17. l-'ta-nik/ adjective
18. ,n. sovereign of a Muslim country
19. any of the rulers of the former Ottoman Empire
20. n. sultan
21. sovereign of a Muslim country
22. former sovereign of Turkey
23. n. sultan
24. sovereign of a Muslim country
any of the rulers of the former Ottoman Empire,
SULTAN (türkçe) ingilizcesi
25. n. sovereign of a Muslim country
26. any of the rulers of the former Ottoman Empire
27. n. sultan
28. sovereign of a Muslim country
29. former sovereign of Turkey
30. n. sultan
31. sovereign of a Muslim country
any of the rulers of the former Ottoman Empire,
Sultan (almanca) ingilizcesi
32. n. sovereign of a Muslim country
any of the rulers of the former Ottoman Empire,
Sultan (fransızca) ingilizcesi
33. (m) n. sultan
34. sovereign of a Muslim country
35. any of the rulers of the former Ottoman Empire,
SULTAN (türkçe) fransızcası
1. [le] sultan
SULTAN (türkçe) almancası
1. n. Großherr
2. Herrscher
3. Sultan
Sultan (fransızca) italyancası
1. (noblesse - homme) sultano (m)
Sultan (fransızca) ispanyolcası
1. (noblesse - homme) sultán (m)
Sultan (fransızca) portekizcesi
1. (noblesse - homme) sultão (m)
Sultan (fransızca) flemenkcesi
1. (noblesse - homme) sultan (m)

Sultan hakkında bilgiler

Sultan İslam devletlerinde hükümdara verilen unvan. "Padişah, hakan, han, hükümdar" manalarındadır.

Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünni kısmına ait bir unvandır. Kelime, Süryanice'den alınmış olup, iktidar sahibi demektir. Daha sonraları hakimiyet, delil ve burhan manasına da alınmıştır. Sultan unvanını ilk defa 2. asrın ilk yıllarında, Gazne'de hükümdar bulunan Mahmud İbn-il Emir Sebüktekin kullandı.

Hilafet, Emevi ve Abbasi sultanlarında bulunduğundan, bunlara mecazen halife, diğer büyük İslam devletlerinin emirlerine, hükümdarlarına sultan denildi.

Sultanlık Gaznelilerden, Selçuklulara ve onlardan da Osmanlılara geçti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beye, Abbasi hilafet merkezini Şii Büveyh oğullarının tahakkümü altından kurtardığından Abbasi halifesi tarafından Karaların ve Denizlerin Sultanı unvanı verilmişti. Haçlılara karşı kahramanca müdafaasıyla şöhret bulan Kılıç Arslan, Sultan-ı İklim-i Rum lakabıyla meşhurdur.

Osmanlı Sultanları, Orhan Gaziden itibaren kitabelerinde hep sultan tabirini kullandılar. Sikke üzerinde ilk defa sultan sıfatını kullanansa Birinci Murad Handır. Emir Süleyman'ın sikkelerinde yalnız 'Emir Süleyman' ibaresi görülür. Çelebi Sultan Mehmed, Sultan ve Sultan-ı Azam, Es-Sultan-ül Melik-ül Azam ibaresi bulunan ve Akçe-i Osmani denilen gümüş sikkeleri kestirdi. İkinci Murad Hanın bazı sikkelerinde Sultan ünvanı bulunduğu gibi, halefleri de paralarında bu tabiri bol miktarda kullanmışlardır. Sultan Çelebi Mehmed'e kadar Osmanlı padişahları için resmi kayıtlarda Sultan yerine 'Bey' ünvanı kullanılmıştır. Sultan kelimesi Sultan-üs-Selatin, Sultan-ül-Mücahidin, Sultan-ül-Guzat, Emir-ül-Kebir unvanları gerek tazimen, gerek umumi surette padişahlar hakkında kitaplara ve kitabelere yazılmıştır.

Abbasi Halifesi, Sofya'nın fethi üzerine Murad Hüdavendigar'a yazdığı mektupta Sultan-ül-Guzat, El-Mücahidin' diye hitap ediyordu.

Batı dillerinde mutlak manada Sultan kelimesi, yalnız İstanbul'da oturan padişah manasına gelir. Türkler ise kendi hükümdarlarına yalnız kullanırken Sultan değil, Padişah derler. Sultan kelimesini, ancak isimle beraber, Sultan Osman, Sultan Abdülaziz şeklinde kullanır veya Murad Han, Abdülmecid Han derler. Yalın kelime olarak 'Padişah' kullanırlardı.

Padişah, Türk imparatoru sıfatıyla hakan, İslam imparatoru sıfatıyla sultandı. Padişahların kız ve erkek çocukları, anneleri ve kadınları için de isminden sonra, Hadice Turhan Sultan'da olduğu gibi sultan ünvanı kullanılırdı.

Osmanlılarda sultan

Sultan tabiri Osmanlı Padişahlarının erkek evlatlarına, kızlarına, padişah validelerine hatta ailelerine kadar teşmil edilmiştir.Bu ünvanın padişahların erkek erkek çocuklarında isim evveline kızlarında isim sonunda gelmesi adet olmuştu.ilk osmanlı padişahlarınnın kızlarına hatun denilmekte iken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sultan denilmeye başlanmıştır.Sultan doğar doğmaz ilk olarak Darüssaade Ağasına haber verirdi.Ağa oda lalası vasıtasıyla silahtar ağaya haberi gönderirdi oda padişahın bir kız çocuğu olduğunu sarayda ilan ederdi.Bu haber üzerine enderunda bulunan her odada doğum şerefine üç kurban kesilerek sultanın doğumu kutlanırdı.Bu arada Sarayın deniz kıyısında bulunan toplar günde beş defa tekrarlanmak üzere üçer kez atış yaparlar böylece doğum halka ve devlet ricalkine duyrulurdu.Doğum haberini alan sadrazam ertesi gün divan azalarıyla saraya gelerek padişahı tebrik ederdi.Ziyafette gelenlere nefis şerbetler altın, gümüş ve billur kaplarda ikram olunurdu."

Sultan nerede?

Sultan haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Aydin tarafından Mutlu Yıllar Kuşum albümünde söylenen Sultan adlı şarkının sözleri.

Gitarci tarafından söylenen Sultan adlı şarkının sözleri.


sel oldu kalbimin ağrısı
sonbahar ömrümün yarısı
bir nefes gözümde tüm dünya bilirim
yalandı gerisi

aşktan yanıyor dağlar
geçti o güzel yıllar
hasret acımız olsun
bir gün elbet kavuşur yollar

kederi bırak sultan
yeter ağlama
yüreğime hasret düşer her damlada
kederi bırak sultan
yeter ağlama
yüreğime aşkın düşer her damlada

İ Yegah tarafından söylenen Sultan adlı şarkının sözleri.

şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının
başlar ay doğarken saltanat-ı sultan-ı yegahın
tende nemli yumuşaklığı denizden gelen ahın
gizemli kanatları ruhta ölüm karanlığının
başlar ay doğarken saltanat-ı sultan-ı yegahın

Eflatun tarafından söylenen Sultan adlı şarkının sözleri.

yine akşam oldu
seni görmek için
yine o aynı telaş bendeki

yine bu akşam uykum olsan seni uyusam
düşleri senin rengine boyasam
kapatıp gözümü gecenin içine

hayallerim kadınısın sultanımsın
suçlusun biliyorsun
bırakıp gitme beni güneş vakti

yine bu akşam uykum olsan seni uyusam
düşleri senin rengine boyasam
kapatıp gözümü gecenin içine

hayallerim kadınısın sultanımsın
suçlusun biliyorsun
bırakıp gitme beni güneş vakti
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Haseki Sultan

Haseki Sultan Osmanlı padişahlarının cariyelerinden çocuk doğuranlarının ulaştığı unvandı. Padişahların birden fazla hasekisi olabiliyordu. Bu hasekilerden en gözdesi genellikle en büyük erkek çocuğun yani veliahtın annesi oluyordu. Bu kişiye Baş Haseki deniyordu.

Sultan Galiyev

Sultan Galiyev (Mir Seyyit Sultan Galiyev),13 Temmuz 1882 yılında bugünkü Özerk Başkırtistan sınırları içinde Sterlitamak bölgesindeki Krımsakaly kasabasına bağlı Elimbetova köyünde dünyaya gelen siyasi düşünce adamı.

Eyüp Sultan Türbesi

Eyüp Sultan Camii'nin yanındadır. Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olup, İstanbul'un muhasarası sırasında şehit olan Hz. Eyyub E1-Ensari'nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulunmuş ve üzerindeki türbe 1459 yılında cami ile birlikte inşa edilmiştir. Dışı çinilerle ...

Eyüp Sultan Camii

Eyüp-el Ensari Hz. Muhammet'in bayraktarlığını yapmış bir şahıstı, 7 yy. Arap kuşatması esnasında burada ölmüş, İstanbul'un Türk kuşatması sırasında mezarı keşfedilmiş, sonradan türbe ve şehrin ilk camii buraya yapılmıştı. Eyüp Sultan Camii, İstanbul'da Eyüp ...

Kanuni Sultan Süleyman

Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman ...

Sultan İkinci Bayezid

Sultan İkinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali ...

Sultan Üçüncü Mehmed

Sultan Üçüncü Mehmed (1566 - 1603) 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan'dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ...

Sultan Birinci Ahmed

Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta ...