Sultan (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

Sultan Selahaddin Abdülaziz Camii

Sultan Selahaddin Abdülaziz Camii (Malayca: Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz), Malezya'nın Shah Alam kentinde bulunan bir camidir. Adını Selangor Sultanı

locos

LoCoS, (Lovers Communication System) Yukio Ota tarafından 1960`larda tasarlanmış olan, cümlelerin piktogram ve ikonlardan oluştuğu bir görsel işaret dilidir. Biçim, okunuş ve anlamı bir araya getirmeyi mümkün kılar. Bir cümleye bakıldığında anlam ve okunu...

Sultanı Öldürmek

Sultanı Öldürmek, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 2012 yılında yayımlanan cinayet, aşk ve tarih ekseninde dönen polisiye romanı'dır.

Haseki Camii, İstanbul

cinas

Cinas, birden çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi. Yazılışı ve okunuşu aynı kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde kullanma.

Sultan (anlam ayrımı)

Sultan, genelde İslam hükümdarları tarafından kullanılmış olan bir sıfattır. Şu anlamlara da gelebilir:

maşrık

Maşrık, çoğu zaman "Şark", "Doğu" kelimeleriyle eşanlamlandırılmak istense de, bunlar tam anlamı karşılayan kelimeler değildirler. "Doğu"nun karşıtı "Orient" kelimesi olabilir ama `maşrık` daha çok ölümsüzlükle alak...

Orion

Orion birden fazla anlama gelmektedir. Anlam ayrım sayfası...