Sultan Abdülazîz

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sultan Abdülazîz ilgili konular

 • Sultan Abdülaziz

  Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876). 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in karde
 • Abdülaziz

  Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876). 32.Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in ka
 • Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa

  Mütercim Mehmet Rüşdi Paşa Abdülmecit saltanatında 24 Aralık 1859 - 28 Mayıs 1860, Abdülaziz saltanatında 5 Haziran 1866 - 11 Şubat 1867 il
 • İstanbul Köprüleri

  İstanbul`da tarihte ilk köprü teşebbüsü Pers Kralı Darius`undur. Osmanlılar zamanında 2. Beyazıt`ın teşebbüsü sonuçsuz kaldıktan sonra
 • Abdülaziz (anlam ayrım)

  Abdülaziz aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Ömer Paşa

  Ömer Paşa, (Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa) Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde Başkumandanlık görevinde bulunmuştur.
 • Damat Mahmud Celaleddin Paşa (1836-1884)

  Damat Mahmut Celaleddin Paşa (d. 1836- ö. Taif 8 Mayıs 1884) Osmanlı padişahı Abdülmecit'in kızı Cemile Sultan'ın eşiydi. Midhat Paşa'yla
 • Mehmed Raşid Paşa

  Mehmed Raşid Paşa (ö. 15 Haziran 1876) Osmanlı Devleti'nin Hariciye Nazırı.
 • Mehmed Reşid Paşa

  Mehmed Reşid (d. 18 Mart 1836, Halep - ö. 15 Haziran 1919, İstanbul) Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecid dönemlerinde 10 sene müşirlik göre
 • Neşerek Kadın Efendi

  Neşerek Kadın Efendi ya da Nesrin Kadın Efendi (d. 1848 – ö. 11 Haziran 1876) 32. Osmanlı padişahı Abdülaziz'in 5. eşidir.