Sultan III. Mustafa Çeşmesi

Sultan III. Mustafa Çeşmesi, Sultan III. Mustafa tarafından 1760 yılında Üsküdar'da yaptırılmıştır. Ayna taşı yoktur. Bunun yerine çıkıntı halinde dört köşe bir sütun konmuş, musluk buna takılmıştır. Musluğu koparılmıştır. Ayazma Camii'nin önündedir. 1978'de bir onarım görmüştür.

Sultan III. Mustafa Çeşmesi, Sultan III. Mustafa tarafından 1760 yılında Üsküdar'da yaptırılmıştır. Ayna taşı yoktur. Bunun yerine çıkıntı halinde dört köşe bir sütun konmuş, musluk buna takılmıştır. Musluğu koparılmıştır. Ayazma Camii'nin önündedir. 1978'de bir onarım görmüştür. Kitabesi Şair Zihni tarafından yazılmıştır. Kitabesi aşağıda yazmaktadır: :Menba'-ı cuy-i himem, Sultan-i memduhü'ş-şiyem :Ayn-ı eltaf u kerem, şahenşeh-i zıll-i Hüda :Şah-i devran Mustafa Han ibni Ahmed Han kim :Âb-ı cudun dehre icra eyledi sertabepa :Etti ez cümle bu dilcu çeşmesar-ı hürremi :Himmetiyle cami'-i paki civarında bina :Ma'-i zerrin ile Zihni sebt-i tarihe seza :Çeşme-i ab-ı revan-ı vakf-ı Sultan Mustafa :Ketebehu es-Seyyid Mustafa gafarallahu zunubehu :Himmetler ırmağının kaynağı, huyu övülmüş sultan :Lutufların, keremin pınarı, Tanrı'nın gölgesi şahlar şahı :Devrin şahı Ahmed Han oğlu Mustafa Han :Bütün dünyaya cömertlik suyunu akıttı :Bunların arasında bu gönül çekici, kutlu çeşmeyi :Himmet edip temiz cami'i civarında yaptırdı :Ey Zihni! Altın suyu ile tarihe kaydedilse yaraşır :Sultan Mustafa'nın vakfettiği suyu akar bu çeşme :(Bunu (hatta) Seyyid Mustafa yazdı. Allah günahlarını affetsin.) :(Miladi 1760) * Su Vakfı-III. Mustafa Han Çeşmesi * İstanbul Kültür Envanteri-Sultan Mustafa Çeşmesi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.