Sultan İkinci Ahmed

Kısaca: Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. ...devamı ☟

<b>Sultan İkinci Ahmed</b>
Sultan İkinci Ahmed
Ahmed II (1643 - 1695)

Sultan İkinci Ahmed 25 Şubat 1643 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.

Sultan İkinci Ahmed padişah olduğunda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazamdı. Sultan İkinci Süleyman'ın son yıllarında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa önemli askeri başarılar elde etmişti. Belgrad'dan çıkıp Tuna'yı aşarak, Avusturya üzerine yürüyen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Kırım kuvvetlerini beklemeden Petervaradin'de düşmana ani bir darbe vurmak istedi. Ancak pusuya düşürülen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Salakamen'de bozguna uğradı ve kendisi de alnından vurularak şehit oldu. Avusturya cephesindeki ilerleyiş ve mücadele böylece sona erdi. Avusturya ile yapılmakta olan savaş neticelenemedi ve Osmanlı akınları durdu. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın yapmaya çalıştığı ıslahat hareketlerinden de, o öldükten sonra vazgeçildi.

Lehistan'ın amacı, 1672 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen Podolya eyaletinin başkenti olan Kamaniçe'yi ele geçirmekti. Ancak Lehistan'ın kuvvetli hücumlarına direnen Kahraman Paşa kaleyi korumayı başardı. Bunun dışında Venediklilere karşı da başarılı direnişler yapıldı. Eğriboz kalesi kahramanca savunularak Venediklilerin eline geçmesi engellendi. Diğer yandan Sakız kalesi de Venediklilerin saldırısına uğradı. Ancak Sakız Kalesi tüm çabalara rağmen, 21 Eylül 1695 tarihinde şartlı olarak Venediklilere teslim edildi.

Sultan İkinci Ahmed, Hat sanatında çok ustaydı. Yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan İkinci Ahmed, birçok Kuran-ı Kerim yazdı. Şairlere ve şiire çok düşkündü. 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra, yakalandığı Siroz hastalığından kurtulamayarak 6 Şubat 1695 günü Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesine defnedildi.

Erkek çocukları: İbrahim, Selim

Kız Çocukları: Atike Sultan, Hatice Sultan, Asiye Sultan

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kösem Sultan
1 yıl önce

Kösem ismi verilmiştir. I. Ahmed'in annesi Handan Valide Sultan tarafından seçilen Kösem padişaha sunulmuştur. Sultan Ahmed çocuk yaşta olduğundan yarı...

Kösem Sultan, 1590, 1651, Beylerbeyi, Bosna, Cinci Hoca, Genç Osman, I. Ahmet, I. Mustafa, I. İbrahim, II. Osman
I. Ahmed
1 yıl önce

İslâm halifesidir. Sultan III. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. I. Ahmed 18 Nisan 1590 tarihinde...

I. Ahmet, 11 Kasım, 1590, 1603, 1604, 1605, 1606, 1610, 1612, 1615, 1617
Hatice Muazzez Sultan
1 yıl önce

Haseki Sultan (d. 1627 - ö. 12 Eylül 1687) Osmanlı padişahı II. Ahmet'in annesi ve Sultan I. İbrahim'in 1641'de evlendiği üçüncü eşi ve ikinci Haseki...

Hatice Muazzez Sultan, 1687, I. İbrahim, II. Ahmet, III. Ahmet, Leh, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Valide Sultan, Yahudi, İstanbul
Kara Ahmed Paşa
1 yıl önce

Selim'in en küçük kızı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi Fatma Sultan'ın eşidir. Arnavut asıllıdır. "Ahmed Paşa Külliyesi" vakfiyesinde babasının...

Kara Ahmed Paşa, 1552, 1553, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hadim Ali Paşa, Hadim Sinan Paşa, Hadim Süleyman Paşa
Handan Sultan
1 yıl önce

Handan Sultan (ö. 9 Kasım 1605; İstanbul), Osmanlı padişahı Sultan III. Mehmet'in eşlerinden ve padişah Sultan I. Ahmet'in annesi, Valide Sultan'dır. Handan...

Handan Sultan, 1576, 1603, 1605, 1651, I. Ahmet, III. Mehmet, Kösem Sultan, Osmanlı Devleti, Rum, Safiye Sultan
Fahriye Sultan
1 yıl önce

Fahriye Sultan ya da Fathiye Sultan (ö. 1641'den sonra, İstanbul), III. Murad'ın kızı. Fahriye Sultan 1604'te Çuhadar Ahmed Paşa ile evlendirildi. Ahmed Paşa...

Hersekzade Ahmed Paşa
5 yıl önce

görev verildi. Cem Sultan ayaklanmasında II. Bayezid'in tarafını tuttu. 1484'te Anadolu beylerbeyliği görevi verildi. Aynı yıl Sultan II. Bayezid'in kızı...

Hersekli Ahmed Paşa, 1497, 1498, 1503, 1506, 1515, 1516, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa
II. Ahmed
1 yıl önce

yaşındaydı. II. Ahmed'in cülusu sırasında Osmanlı Devleti, İkinci Viyana Kuşatmasını takip eden harplerle meşguldü. Sultan II. Ahmed ağabeyi II. Süleyman’ın...

II. Ahmet, 1643, 1691, 1695, 22 Haziran, 25 ޞubat, 6 ޞubat, Abdülaziz, Abdülmecit, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet