SULUK (türkçe) anlamı
1. su kabı
2. matara
3. at vb. hayvanların gemlerinin altına takılan küçük zincir.oda içinde yıkanmak için ayrılmış küçük yer
4. gusülhane
5. küçük çocukların başlarında
6. yer yer saç dökülmesi ve kabartılarla beliren bir deri hastalığı.kuş kafeslerinde su konan kap
7. yarışçıların su
8. glikozlu su
9. çay ya da meyve suları koymalarına yarayan su kabı.
SULUK (türkçe) ingilizcesi
1. [Suluk]n. leech
2. bloodsucker
3. cirrus
SULUK (türkçe) almancası
1. der Blutegel
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sülük

Sülük Familyası: Sülükgiller (Hirudinidae). Yaşadığı yerler: Tatlı sularda, denizlerde ve rutubetli topraklarda. Özellikleri: Kan emen halkalı solucanlar. Yassı vücutlarının her iki ucunda birer çekmen bulunur. Uzun süre açlığa dayanır. Çoğunun boyu 10-20 cm kadardır. ...

Ömer Muhtar

Ömer Muhtar (Arapça: عمر المختار , d. 1862 - ö. 1931) Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin önderi.

Mısır Piramitleri

Mısır'da yer alan piramitler Dünyanın 7 Harikasından biri olarak bilinir. Ehramlar olarak da bilinen Mısır piramitleri, çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının (Firavun) mezarları üstüne yapılmış büyük anıtsal yapılardır. Orta ve Güney Amerika’da Mayalar, ...

Aşkaniler

Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.

Mürsel Öztürk

Mürsel Öztürk, 1947 yılında Hacıbektaş`ın Engel köyü nde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulu`nda, Liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ...

Tausuglar

Tausūg veya Suluk insanları Filipinler ve Malezya'da yaşayan bir etnik topluluktur.Terim anlamı olarak Tausūg Sulu Takımadaları anavatanlarına atıfta bulunarak, "Mevcut insanlar" anlamına gelen iki kelime tao ve sug kelimesinden (veya Suluk) türetilmiştir. Sug ve Suluk her ikisininde ...

HAYTAP

Hayvan Hakları Federasyonu veya kısaca: HAYTAP, doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütü. Kuruluş, adını aldığı Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformunun devamı ...

Sulukun

Sulukun Han - Türk ve Altay mitolojisinde Yeraltı Kralı. Sülükün Han olarak da bilinir. İlk insanın oğlu olarak kabul edilir. Ruhu yeraltına gidip oradaki Denizi yönetmeye başlamıştır. Sular altındaki saltanata hükmeder. Sayısız sürüsü vardır. Yeniyılda (Nevruzda) ...

Michael Rasmussen

Büyük Turlar

Nunavik İnuitçesi

Nunavimmiutitut ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑎᑐᑦ