sunak

Sunak ya da altar, adak adanan ve kurban kesilen dini yapı. Özellikle antik dinlerde yaygın olan Sunaklar, Musevilik ve Hristiyanlıkta da önemli bir yere sahiptir.

Sunak

Sunak ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: altar

sunak

Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa.

sunak

antikçağ'da tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen; günlük yakılan, dinsel tören yapılan taş masa.

sunak

Türkçe sunak kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. altar

sunak

Türkçe sunak kelimesinin Fransızca karşılığı.
autel [le]

sunak

Türkçe sunak kelimesinin Almanca karşılığı.
Altar

İlgili konuları ara

Yanıtlar