Suphi Ethem (1880`ler - 1920/23?) (Subhi Edhem, İsmail Suphi) Türk, Osmanlı evrimci, pozitivist ve materyalist bir düşünür ve yayıncı.

Suphi Ethem

Suphi Ethem (1880`ler - 1920/23?) (Subhi Edhem, İsmail Suphi) Türk, Osmanlı evrimci, pozitivist ve materyalist bir düşünür ve yayıncı.Almanya`da veterinerlik (baytar) eğitimi aldı.

Suphi Ethem, 1910 yılı sonu ya da 1911 yılı başlarında İsmail Suphi olan adını değiştirmiştir. Muhtemelen 1923`te ölmüştür.

Suphi Ethem, İkinci Meşrutiyet sonrası oluşan ortamda öne çıkan Osmanlı aydınlarındandır. Evrimci felsefeden etkilenmiş ve bu felsefeyi Osmanlı`da temsil etmiştir.

Suphi Ethem, botanik tarihiyle ilgili bilinen ilk Türkçe eser olan `İlm-i Nebatat Tarihi`nde bilimsel öğretim ve araştırma bakımından bilim tarihi ve bilimsel yöntem bilincinin önemini göstermiş ve kavratmaya çalışmıştır.

Suphi Ethem`in Bergsonculuğun Türkiye`ye girişi ile beraber düşünce alanında ortaya çıkan canlılık ve çeşitliliğe katkısı olmuştur.

Genç Kalemler`in yazı kurulu üyesidir.

Suphi Ethem`in çıkardığı dergiler; Hüsün ve Şiir, Tabiat, Beşer ve Tabiat

Suphi Ethem`in yazılarının çıktığı yayınlar; İzmir, Neyyir-i Hakikat, Genç Kalemler, Muhit-i Mesai, Yeni Felsefe Mecmuası, Felsefe Mecmuası, Zeka, Serbest Fikir, Yeni Dünya, Servet-i Fünun, Büyük Duygu

Eserleri

İdic*, İstanbul 1909
Ulum-i Tabiyye Lügatı, Manastır 1911
Darwinizm, Manastır 1911
Sosyoloji, Manastır 1911
Tarih ve Müverrihler, Selanik 1912
Hayat ve Mevt, İstanbul 1913
Lamarkizm, İstanbul 1914
İlmi Nebatat Tarihi, İstanbul 1917
Fen Adamları, İstanbul 1917
Nevsal-i Baytari, İstanbul 1918
Bergson ve Felsefesi, İstanbul 1919


  • İdic: İğdiş operasyonu, bu kitapta kalıtım konusu işlenmiştir.


LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar