Suphi Gürsoytrak (d. 1925 Ankara), Türk siyasetçi.

Suphi Gürsoytrak

Suphi Gürsoytrak (d. 1925 Ankara), Türk siyasetçi. Kore'de bulunmuştur. Kurmay Binbaşı olarak Harp Akademisi öğretmeni iken devrim hareketine katılmıştır. 15 Ekim 1961'de yapılan genel seçimlerden sonra seçilen miletvekilleri ile kurulan T.B.M.M. 12. Dönem†Ž, 25 Ekim 1961'de toplanarak askeri rejime ve dolayısıyla Milli Birlik Komitesi'ne son vermesiyle Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Komitesi üyesi olmuştur. ==Göz at== *Milli Birlik Komitesi *27 Mayıs 1960 Darbesi } }

Yanıtlar