Suriye Selçuklu Devleti

1077 yılından beri Suriye Selçuklu meliki olan Tutuş, kendini sultan ilân ederek, Berkyaruk'un üzerine yürümüş, fakat yenilmişti (1095). Oğullarından Rıdvan Halep'te, ve Dokak Şam'da hâkimiyetlerini ilân ettiler. Halep hakimi Rıdvan Haçlılarla mücadele etti. Bir ara sınırlarını Güney Anadolu'ya kadar genişletti. 1117'de ise her iki bölgede de hâkimiyet, atabeylerin eline geçmişti.

Suriye Selçuklu Devleti

Suriye Selçuklu Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Suriye Selçukluları

İlgili konuları ara

Yanıtlar