Survey

Survey

1. anlamı teftiş etmek; mesaha etmek, haritasını çıkarmak, mesaha memuru, surveyor mesahacı; yoklama yapmak, yoklamak; etüt/incelem, gümrük müfettişi; düşünmek, mütalaa etmek, mülâhaza etmek; dikkatle her şeye göz gezdirmek, bakmak, muayene etmek; dikkatle göz ge.
2. anlamı bakmak. incelemek. dikkatle göz gezdirmek. (bir yapıyı) yoklamak. muayene etmek. durumunu sınamak. teftiş etmek. haritasını çıkarmak. yaygın kanı. genel görüş/inceleme. harita çizme. haritasını çıkarma. teftiş. tetkik. inceleme. yüzölçümü. ölçüm.
3. anlamı bakmak. incelemek. dikkatle göz gezdirmek. (bir yapiyi) yoklamak. muayene etmek. durumunu sinamak. teftis etmek. haritasini çikarmak. .

Survey

Survey İngilizce anlamı ve tanımı

Survey anlamları

  1. (v. t.) To view with a scrutinizing eye; to examine.
  2. (noun) The act of surveying; a general view, as from above.
  3. (noun) The operation of finding the contour, dimensions, position, or other particulars of, as any part of the earth's surface, whether land or water; also, a measured plan and description of any portion of country, or of a road or line through it.
  4. (v. t.) To inspect, or take a view of; to view with attention, as from a high place; to overlook; as, to stand on a hill, and survey the surrounding country.
  5. (v. t.) To examine and ascertain, as the boundaries and royalties of a manor, the tenure of the tenants, and the rent and value of the same.
  6. (v. t.) To determine the form, extent, position, etc., of, as a tract of land, a coast, harbor, or the like, by means of linear and angular measurments, and the application of the principles of geometry and trigonometry; as, to survey land or a coast.
  7. (noun) A particular view; an examination, especially an official examination, of all the parts or particulars of a thing, with a design to ascertain the condition, quantity, or quality; as, a survey of the stores of a ship; a survey of roads and bridges; a survey of buildings.
  8. (v. t.) To examine with reference to condition, situation, value, etc.; to examine and ascertain the state of; as, to survey a building in order to determine its value and exposure to loss by fire.

Survey tanım:

Kelime: sur·vey
Söyleniş: s&r-'vA, 's&r-"
İşlev: verb
Türleri: sur·veyed; sur·vey·ing
Kökeni: Middle English, from Middle French surveeir to look over, from sur- veeir to see -- more at VIEW
transitive senses
1 a : to examine as to condition, situation, or value : APPRAISE b : to query (someone) in order to collect data for the analysis of some aspect of a group or area
2 : to determine and delineate the form, extent, and position of (as a tract of land) by taking linear and angular measurements and by applying the principles of geometry and trigonometry
3 : to view or consider comprehensively
4 : INSPECT, SCRUTINIZE he surveyed us in a lordly way -- Alan Harrington
intransitive senses : to make a survey

Survey ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Appraise, Follow, Resume, Review, Sight, Sketch, Study, View,

Survey

İngilizce Survey kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. encuesta, escrutinio, inspección, prospección, reconocimiento, sondeo; planimetría, alzado de planos, levantamiento de planos, levantamiento de un plano
v. examinar, escrutar; levantar un plano; prospectar

Survey

İngilizce Survey kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. exposé; sommaire; étude; relevé; examen; entretien; étude statistique
v. examiner, enquêter l'opinion publique; diriger un sondage; étudier; observer; cartographier, tracer une carte

Survey

İngilizce Survey kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Übersicht; Überblick; Bericht
v. überblicken; besichtigen; mustern; begutachten

Survey

İngilizce Survey kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. sguardo, veduta, vista, colpo d'occhio; studio, esame, indagine; ispezione, controllo; stima, perizia; (Topogr) rilevamento, rilievo topografico; mappa catastale, carta topografica; catasto
v. guardare, osservare, contemplare; esaminare, prendere in esame, considerare, studiare; valutare, stimare, fare la perizia di; (Topogr) misurare, rilevare, fare il rilievo topografico di

Survey

İngilizce Survey kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. análise; pesquisa; escrutínio; inspeção
v. inspecionar; avaliar; superintender

Survey

f. bakmak, incelemek, araştırmak, yoklamak, ölçmek, muayene etmek, harita çizimi için ölçmek
i. bakma, genel bakış, anket, inceleme, ölçme, etüt, tetkik, muayene, harita çizme

Survey

İngilizce Survey kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. bericht, reportage; verslag
ww. overzien, toezien op; onderzoeken

Survey

n. act of measuring and recording the characteristics of a plot of land; land survey report (often in the form of a map); review, overview; statistical study
v. look over, observe; examine carefully, study; measure and record the characteristics of a plot of land, map

Survey

Flemenkçe Survey kelimesinin Fransızca karşılığı.
(statistiek) enquête (f); étude (f)

misafir - 7 yıl önce
Survey:sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biridir.Survey yöntemi ile bir davranışın ya da tutumun bir toplumda ya da belli bir görülme derecesi ve bunların yaş,cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal ardalan vb.etmenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaktadır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

All Sky Automated Survey
5 yıl önce

All Sky Automated Survey (ASAS) gökyüzünde parlaklığı 14'ten fazla olan yaklaşık 10.000.000 yıldızın fotometrik izlemesi için 7 Nisan 1997'de Polonya'da...

Digitized Sky Survey
5 yıl önce

Digitized Sky Survey (DSS), geceleyin gökyüzünün çekilmiş fotoğraflarından oluşan pek çok atlasın sayısal versiyonu. Aynı zamanda gökbilimsel veri kümelerini...

Draft survey
5 yıl önce

Draft survey, ithalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti...

2MASS
5 yıl önce

Two Micron All-Sky Survey (2MASS) gözlemleri bütün gökyüzünü kapsayacak şekilde kuzey ve güney yarıkürede iki adet teleskopla (Hopkins Dağı Arizona ve...

Type 56
2 yıl önce

1-84065-245-4. ^ Bhatia, Michael Vinai; Sedra, Mark (Mayıs 2008). Small Arms Survey (Ed.). Afghanistan, Arms and Conflict: Armed Groups, Disarmament and Security...

Okyanusya'da LGBT hakları
5 yıl önce

between men ^ a b c d e f g h i j k l m State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults ^ Chand...

Duelfer Raporu
5 yıl önce

Duelfer Raporu, 30 Eylül 2004 tarihinde Iraq Survey Group (ISG) tarafından yayınlanan rapordur. 2003 yılındaki Irak’ın işgalinden sonra ülkede faaliyet...

XMMXCS 2215-1738
5 yıl önce

milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksi kümesi. 2006 yılında XMM Cluster Survey ile keşfedilmiştir XMMXCS 2215-1738 JKCS 041'in keşfedildiği 2006 tarihi...